На Българската артилерия
11-ти Артилерийски полк

На 9 септември 1915 г. с Указ № 7 на цар Фердинанд І е обявена обща мобилизация на всички въоръжени сили в царството. Според мобилизационния план мирновременният 1-ви Артилерийски полк се развръща в два артилерийски полка – 1-ви Артилерийски полк и 11–ти Артилерийски полк.
15-ти Артилерийски полк

15-ти Артилерийски полк е военновременно артилерийско формирование, създадено на основата на 5-ти Артилерийски полк в Шумен на 11 септември 1915 г. с обявяване на мобилизацията преди Първата Световна война. При създаването на полка се формират две артилерийски отделения. За командир на полка е назначен полковник Константин Чакъров. Командири на отделенията са майор Джумалиев и майор Овчаров.
~1.2.3.~