На Българската кавалерия
2-ри конен на Н. Ц. В. Мария Луиза полк

С указ № 234 от 20 декември 1883 г. от 1-ва и 3-та сотни и музикантската част се формира Първи конен на Н. В. княз Александър І полк. На 25 декември 1883 г. полкът получава първото си бойно знаме. С него участва в Сръбско-българската война (1885 г.), Балканските (в състава на Първа, а по-късно на Трета армия) и Първата световна война (в състава на Втора армия).
3-ти конен полк

Формиран е през 1885 г. от конните „стражари” на Софийско, Кюстендилско, Видинско, Ломско, Раховско, Врачанско и Свищовско военно окръжие. Кадърът от офицери и долни чинове се взема от 1-ви конен полк. Скоро е разформиран и кадрите му се връщат в частите, от които са взети.
4-ти конен на Н.Ц.В. Борис, Княз Търновски полк

В навечерието на Балканската война 4 Конен полк е в състав 789 души, от които 27 офицери, 1 чиновник и 761 подофицери и войници. Обозът на полка включва 39 каруци, от които 36 обикновени и 3 товарни и 528 коня. Щабът на полка с командир подполковник Павел Мачев трите кавалерийски ескадрона са дислоцирани в село Казъ Клисе/ Момина Църква / в Странджа.
5-ти конен полк

Формиран е през 1898 г. в Добрич. През 1901 г. е разформиран и до 1907 г. съществува като 1-ви кавалерийски дивизион. От 1909 г. се установява на гарнизон в Брезник. В Първата балканска война (1912 - 1913 г.) води боеве в района на Пехчево, Царево село, Кочани, Щип, Струмица и Булаир.
6-ти конен полк

Формиран е през 1907 г. в Харманли. В Балканската война (1912-1913 г.) участва в боя при Димотика и гр. Фере, а във Втората балканска война (1913 г.) воюва срещу сърбите в района на Босилеград, Любата, Черни връх, Патарица. В Първата световна война през 1915 г. полкът води боеве при Велес, Прилеп, Соничка глава, Брод, Кичево, Гостивар, Охрид. През 1916 г. воюва на Добруджанския фронт при Ескиче-Кочмар, Канлъ-Чукар, при селата Татладжа и Кара Мурад – Коджали Сарай, след което влиза в подчинение на генерал фон дер Голц и действа в Румъния.
7-ми Конен полк

7 Конен полк е формиран през 1906 г. в град Сливен. В Балканската война полкът участва в охрана и разузнаване в боевете при Селиолу на 9 октомври 1912 г., на 11 октомври в боя при село Кавакли, на 19 октомври в боя при гара Сейдлер. На 24, 25 и 28 октомври 1912 г. 7 Конен полк воюва срещу турците при Чорлу и Родосто. На 6 ноември 1912 г. превзема Малгара, а на 14 и 15 ноември 1912 г. разбива турските части при село Хайдърлъ /Хайдъркьой/.
~1.2.3.4.~