На Българската кавалерия
Българската кавалерия през 1892 г. Личен състав

Генерали - Полковници - Подполковници - 18 Майори - 1
Българската кавалерия през 1895 г. Личен състав

Генерали - 1 Полковници - 5 Подполковници - 14 Майори - 10
Конница

Кавалерийска инспекция Формирана на 1 януари 1898 г. Щаб в София
Българската конница 1912 - 1913 г.

Конната дивизия е формирана с Указ № 176/1891 г. в състав от четири конни полка. През септември 1912 г. нейният състав включва: 1-ви, 2-ри, 4-и, 7-и, 8-и и 10-и конни полкове. В навечерието на Балканската война, през септември 1912 г. и е включена в състава на Първа армия, заедно с 1-ва, 6-а, 7-а, 10-а пехотни дивизии, армейски части без опълчение и допълващи части.
Конните дивизии през Първата Световна война

Конната дивизия е формирана с Указ № 176/1891 г. в състав от четири конни полка. През септември 1912 г. нейният състав включва: 1-ви, 2-ри, 4-и, 7-и, 8-и и 10-и конни полкове. В навечерието на Балканската война, през септември 1912 г. и е включена в състава на Първа армия, заедно с 1-ва, 6-а, 7-а, 10-а пехотни дивизии, армейски части без опълчение и допълващи части.
І-ва Конна бригада

Формирана на 1 януари 1904 г. Щаб в София
~1.2.3.4.~