На Българските пехотни полкове
34-ти пехотен Троянски полк

Формиран е през 1903 г. от състава на 10-ти пехотен резервен полк в гр. Русе. Получава знамето на Силистренска № 24 пеша дружина. Подчинен е на Втора бригада от 5-та пехотна Дунавска дивизия. В Първата балканска война (1912-1913 г.) участва в овладяването на Одрин, при атаката на Чаталджа, воюва при укреплението Каракол Нокта, Сиври Кая, Чатал тепе, при с. Инжес. През Втората балканска война (1913 г.) воюва със сърбите при Дренова глава, хребета Росуля и Балта – Бериловци и с гърците западно от Мехомия (Разлог), където при втората контраатака при Тепси Табия загива знаменосецът фелдфебел Данаил Узунов.
35-ти пехотен Врачански полк

35-ти пехотен Врачански полк е формиран през 1903 г. в Плевен от състава на 11-ти пехотен резервен полк. Първото си знаме получава на 5 октомври 1912 г. при с. Саранени.
36-ти пехотен Козлодуйски полк

Формиран е през 1903 г. от състава на 12-ти пехотен резервен полк в гр. Лом. След като се подчинява на Втора бригада от 6-та пехотна Бдинска дружина, се установява на гарнизон в Оряхово. През Първата балканската война (1912-1913 г.) полкът води боеве в Кавакли, Люлебургас, Тюрк бей, при атаката на Чаталджанската позиция при форта Хамидие, при с. Ярлос.
37-и пехотен Пирински полк

37-ми пехотен Пирински полк е формиран през периода 10 - 16 септември 1912 г. Командният кадър на полка е изведен от офицерския и подофицерския състав на 1-ви пехотен Софийски полк и от 2-ри пехотен Искърски полк. Мобилизацията на полка в състав 4800 души да бъде извършена в гарнизон София.
38- и пехотен Одрински полк

38-ми пехотен Одрински полк е формиран през периода 10 - 16 септември 1912 г. Командният кадър на полка е изведен от офицерския и подофицерския състав на 16-ти пехотен Ловчански полк и от 25-ти пехотен Драгомански полк. Това е причината мобилизацията на полка в състав 4680 души да бъде извършена в два гарнизона – Орхание и в Цариброд.
39-ти пехотен Солунски полк

39-ти пехотен Солунски полк е формиран през периода 9 - 15 септември 1912 г. в град Пловдив. При обявяване Указа за мобилизация на 17 септември 1912 г. част от офицерския състав на 21-ви пехотен Средногорски и на 9-ти пехотен Пловдивски полкове се отделя в нова военна част, която до края на септември 1912 г. извършва мобилизация на запасни офицери, подофицери и войници.
~1.2.3.4.5.6.7.8.9.~