На Българските пехотни полкове
16-ти пехотен Ловчански полк

Формиран на 19 януари 1889 г. Щаб в гр. Орхание /Ботевград/
17-ти пехотен Доростолски полк

Формиран е в Русе на основание указ № 11/1889 г. от 3-та и 4-та дружини на 5-ти пехотен Дунавски полк. В Първата балканска война (1912-1913 г.) участва в боевете при Дервишка могила, в овладяването на Одринската крепост при северозападния сектор при с. Возган и в североизточния сектор при вис. Акбунар и Хаджикьой, при атаката на Чаталджанската позиция, при височините източно от с. Кестеник, при селата Калфакьой и Акалан.
18-ти пехотен Етърски полк

Формиран е във Велико Търново от 2-ра и 3-та дружини на 6-ти пехотен Търновски полк. В навечерието на Балканската война за командир на полка е назначен подполковник Константин Антонов. Полкът е дислоциран в село Автаня – четири пехотни дружини и една картечна рота с обща численост 3780 души – 69 офицери, 4 чиновници и 3707 подофицери и войници. На въоръжение в полка са 2965 пушки и карабини и 4 тежки картечници. В обоза на полка са включени 225 каруци (68 обикновени и 157 товарни) и 303 коня.
19-ти пехотен Шуменски полк

Формиран е през март 1889 г. в гр. Шумен от 2-ра и 3-та дружина на 7-ми пехотен Преславски полк. Тези дружини са наследници на Разградска № 22 и Орханийската № 11 пеши дружини и имат знамена, дарени от княз Александър І на 30 август 1881 г. С тях те участват в Сръбско-българската война. За полково знаме 19-ти пехотен Шуменски полк приема знамето на Разградската № 22 пеша дружина.
20-ти пехотен Добруджански полк

Формиран е на основание указ № 11/1889 г. от 2-ра и 3-та дружини на 8-ми пехотен Приморски полк. От 1897 г. е на гарнизон в Разград, а от 1904 г. е преместен на гарнизон във Велико Търново. В навечерието на Балканската война от 1912-1913 г. за командир на полка е назначен полковник Иван Божков. Полкът е дислоциран в селата Арпач и Хаз Бегли, в състав от 4 пехотни дружини и една картечна рота. Личният състав на полка е 3778 души – 59 офицери, 4 чиновници и 3715 подофицери и войници. Въоръжението на полка е 2932 пушки и карабини и 4 тежки картечници. Обозът включва 257 каруци (67 обикновени и 190 товарни) и 372 коня.
21-ви пехотен Средногорски полк

21-ви пехотен Средногорски полк е формиран в Пловдив през 1889 г. от трета и четвърта дружина на 9-ти пехотен Пловдивски полк. За полково знаме е определено знамето на 3-та дружина, наследник на Татарпазарджишката № 3 пеша дружина. Знамето е връчено от княз Александър І на 17 август 1886 г. От 1892 г. 21-ви пехотен Средногорски полк е дислоциран в Станимака (дн. Асеновград).
~1.2.3.4.5.6.7.8.9.~