На Българските пехотни полкове
4-ти пехотен Плевенски полк

4-ти пехотен Плевенски полк е формиран в гр. Ловеч през октомври 1884 г. В състава му влизат Видинска № 10, Севлиевска № 14 и Ловчанска № 13 пеши дружини. Всички имат формени знамена, дарени от княз Александър І на 30 август 1881 г. в София. В Сръбско-българската война (1885 г.) воюва при Врабча, Трън, Сливница, Пирот и Ниш.
5-ти пехотен Дунавски полк

5-ти пехотен Дунавски полк е формиран в гр. Русе на 12 октомври 1884 г. от Шуменска № 19, Русенска № 23 и Силистренска № 24 пеши дружини. Знамето на 19-та Шуменска пеша дружина става полково.
6-ти пехотен Търновски полк

Формиран е през 1884 г. във Велико Търново. За полково знаме е определено знамето на Търновска № 17 пеша дружина. По време на Сръбско-българската война (1885 г.) полкът участва в боевете срещу сърбите при Нешков връх, Драгоман, Цариброд и Пирот. През септември 1912 г. е. дислоциран в селата Малък Боялък, Голям Боялък, Дерекьой, Оджакьой.
7-ми пехотен Преславски полк

Формиран е в Шумен през 1884 г. от състава на Врачанска № 8, Орханийска № 11 и Разградска № 22 пеши дружини и приема за полково знамето на Врачанската № 8 пеша дружина. Това знаме дружината получава на 30 август 1881 г. През Сръбско- българската война полкът, под командването на капитан Вичо Диков, взема участие в боевете при Сливница и Пирот.
8-ми пехотен Приморски полк

8-ми пехотен Приморски полк е формиран във Варна през 1884 г. от състава на Раховска № 12, Провадийска № 16 и Варненска № 20 пеши дружини. По време на Сръбско-българската война (1885 г.) участва в боевете при Сливница, Цариброд и Пирот.
9-ти пехотен Пловдивски полк

Формиран на 25 декември 1885 г. Щаб в Пловдив
~1.2.3.4.5.6.7.8.9.~