На българските инженерни войски
Инженерни войски - 1-ва Пионерна дружина

Управление на Началника на Инженерни войски Формирано на 4-ти януари 1904 г. Щаб в София Началник на Инженерни войски: Генерал-майор Георги Вазов Завеждащ специалната част: Подполковник Захарий Бочев
2-ра Пионерна дружина

Формирана на 1 януари 1904 г. Към 2-ра пехотна Тракийска дивизия Щаб в гр. Пещера
3-та Пионерна дружина

Формирана на 1 януари 1893 г. Към 3-та пехотна Балканска дивизия Щаб в гр. Ямбол
4-та Пионерна дружина

Формирана като 1-ва Пионерна дружина на 1 януари 1888 г. Преименувана на 4-та Пионерна дружина на 1 януари 1904 г. Към 4-та пехотна Преславска дивизия Щаб в гр. Шумен
~1.~