Армии и дивизии
Бойно разписание на 11-та пехотна Македонска дивизия /към 1 октомври 1915 г./

Бойно разписание на 11-та пехотна Македонска дивизия /към 1 октомври 1915 г./ Щаб на дивизията Командир на дивизията: Полковник Кръстьо Златарев Началник-щаб: От Генералния щаб, Подполковник Петър Дървингов Дивизионен инженер и командир на 11-та Пионерна дружина: Военен инженер Подполковник Константин Йотов Дивизионен лекар: Санитарен майор д-р Петър Кушев
Действаща армия през 1892 г.

Действаща армия през 1892 г. Министър на войната – Подполковник Михаил Савов Началник на Генералния щаб – Полковник Рачо Петров
Първа пехотна Софийска дивизия

Първа пехотна Софийска дивизия е формирана на 1 януари 1892 г.
Втора пехотна Тракийска дивизия

Втора пехотна Тракийска дивизия е формирана на 1 януари 1892 г. Втора пехотна Тракийска дивизия преди и по време на Балканските войни 1912 – 1913 г.
Трета пехотна Балканска дивизия

Трета пехотна Балканска дивизия е формирана на 1 януари 1892 г. Трета пехотна Балканска дивизия преди и по време на Балканските войни 1912 – 1913 г.
Четвърта пехотна Преславска дивизия

Четвърта пехотна Преславска дивизия е формирана на 1 януари 1892 г. Четвърта пехотна Преславска дивизия преди и по време на Балканските войни 1912 – 1913 г. През 1907-1908 г., преди началото на Балканските войни 1912-1913 г. разписанието на дивизията е както следва:
~1.2.~