Читателите ни пишат
Юбилейна пощенска картичка. Раздаване на оръжие

Юбилейна пощенска картичка. Раздаване на оръжие.
Лотариен билет, издаден от Съюза на Македонските благотворителни братства в България

Лотариен билет, издаден от Съюза на Македонските благотворителни братства в България.
Български офицери с пленен индианец. Архивна снимка от Първата световна война

Български офицери с пленен индианец. Архивна снимка от Първата световна война.
Негово Величество цар Фердинанд в Македония

Негово Величество цар Фердинанд в Македония - архивна пощенска картичка.
След сражението при Папаз тепе - пощенска картичка

След сражението при Папаз тепе - пощенска картичка
Архивна пощенска картичка. Унгария 1945 г.

Архивна пощенска картичка. Унгария 1945 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич.