Читателите ни пишат
Английски и френски военнопленнници през Първата световна война

Английски и френски военнопленнници през Първата световна война.
Полско оръдие на позицията. Пощенска картичка

Полско оръдие на позицията. Пощенска картичка.
Английски военнопленник. Първа световна война

Английски военнопленник. Първа световна война
Пощенска картичка

Пощенска картичка
Пощенска картичка. Бъдни вечер на позицията

Пощенска картичка. Бъдни вечер на позицията
Пощенска картичка. Войници на фронта

Пощенска картичка. Войници на фронта.