Читателите ни пишат
Пощенска картичка - изглед от Одрин от 1913 г. изпрати читател

Одрин. Архивна пощенска картичка - изглед от Одрин, изпрати читател на Агенция “Фокус”. През 1913 г. няколко български фотографи издават цяла поредица пощенски картички със забележителности от града. Копие от картичката е изложено в Музея на здравето в Одрин.
Пощенска картичка "По време на примирието около Одрин"

Одрин. Пощенска картичка "По време на примирието около Одрин" изпрати читател на Агенция "Фокус". Картичката е от 1913 г., показва момент от примирието между атаките на Одринската крепост.
Одрин. Архивна пощенска картичка с пожарната кула

Одрин. Архивна пощенска картичка с изглед от Одрин през 1913 г. изпрати читател. През 1913 г. няколко български фотографи издават поредица от пощенски картички с изгледи от Одрин, след превземането на града през март 1913 г. по време на Балканската война. Копие от картичката е изложено в Музея на здравето в Одрин.
Одрин. Султанселимовата джамия и Губернаторството

Архивна пощенска картичка на Султанселимовата джамия и Губернаторството в Одрин изпрати читател на Агенция "Фокус". Картичката е направена след 1913 г. от българския фотограф Байдаров. Копие от нея е изложено в Музея на здравето в Одрин.
Одрин. Входът на укреплението "Хайдърлък"

Архивна пощенска картичка от Одрин през 1913 година изпрати читател на Агенция "Фокус". Картичката показва входа на укреплението "Хайдърлък", където е станало пленяването на Шукри паша през март 1913 г. по време на Балканската война. Копие от картичката е изложено и в Музея на здравето в Одрин.
Одрин. Вътрешността на укреплението "Хайдърлък"

Архивна пощенска картичка от Одрин през 1913 година изпрати читател на Агенция "Фокус". Картичката показва вътрешността на укреплението "Хайдърлък", където е станало пленяването на Шукри паша през март 1913 г. по време на Балканската война. Копие от картичката е изложено и в Музея на здравето в Одрин.