Читателите ни пишат
Кавала. Турският акведукт - 1941 г.

Кавала. Турският акведукт - 1941 г. Снимка - Наско Абанозов.
Пощенска картичка - холерата в Цариград

Пощенска картичка - холерата в Цариград и болните в храма "Света София", изпратена от Росен Петков от Велико Търново.
Турски парламентьор за примирието - пощенска картичка

Турски парламентьор за примирието - пощенска картичка от балканските войни изпрати Росен Петков от Велико Търново.
Снимка от Втората световна война

Това е снимка на дядо ми Съби Георгиев (последният прав в дясно) от с. Тръбач, Разградска област, правена на фронта в Унгария или Австрия, по време на ІІ - та фаза на Втората световна война. Снимката изпрати Борислав Георгиев.
Пощенска картичка - разрушената джамия в Одрин

Пощенска картичка - разрушената джамия в Одрин. Картичката изпрати Росен Петков
Юбилейна пощенска картичка за 25 години от Освобождението на България. Руската църква "Рождество Богоридчно"

Юбилейна пощенска картичка за 25 години от Освобождението на България. Руската църква "Рождество Богоридчно".