На Доброволческите дружества от 1885 г.
Доброволческо дружество Сливница – Шумен

На 11 септември 1885 г. в Шумен се създава комитет за набиране на доброволци за защита на Съединението. Окръжният управител на Шумен, старият поборник Стоян Заимов, телеграфира на министър-председателя, към коя войскова част да се присъединят опълченците, към запаса или към отделна част. В Шумен не получават отговор. Отговорът идва от военният министър – доброволците да се съберат в Шумен и да формират отделна част. Доброволците трябва да се хранят от общината, да се обличат от Шуменския комитет и да се въоръжават от Военното министерство.
Доброволческо дружество Сливница – Русе

Русенският доброволчески комитет формира три опълченски доброволчески дружини – първата от тях влиза в състава на 2-ра Софийска опълченска дружина и воюва в централния участък на фронта. Втората се включва в Шуменската доброволческа дружина и воюва в района на Видин. Третата опълченска дружина е наричана още Дворяновата дружина, на името на своя командир поручик Дворянов, завършил първия випуск на Военното училище.
~1.2.~