На Българската авиация
1-ви въздушен полк

Към Железопътната дружина от Инженерни войски преди Балканската война 1912 г. се мобилизира Въздухоплавателен парк с две въздухоплавателни отделения. През октомври 1912 г. Щабът на Действащата армия преустройва авиацията в три отделения. 1-во аеропланно отделение остава на летището до Свиленград и оперативно е подчинено на щаба на Втора армия, която обсажда Одринската крепост. Командир е поручик Радул Милков.
2-ри въздушен полк

Формира се през юли 1940 г. в Граф Игнатиево от състава на 2-ри орляк. През 1937 г. командирът на орляка, летеца майор Георгиев, приема знамето от Н.В. цар Борис ІІІ. За този миг той сам споделя: ”...целунах знамето, поето от Н.В., изправих се и с трепета на голямото свещенодействие, което върша, го предадох на знаменосеца летец-фелдфебел Иван Тодоров Иванов, който бе коленичил, целуна го и го пое от мен...”
3-ти въздушен полк

От създадения през март 1937 г. в гр. Ямбол армейски орляк, през 1940 г. се формира полк. През 1937 г. орлякът получава знаме, прието от командира майор Дреников, който го предава в ръцете на първия му знаменосец – фелдфебел Н. Парталски.
5-ти въздушен полк

Формира се в Пловдив през 1937 г., като бомбандировъчен орляк. През 1940 се реорганизира в полк. През 1937 г. орлякът получава първото си знаме. От ръцете на царя го приема летеца капитан Иван Ст. Иванов, командир на 1-во бомбардировъчно ято, и го предава на подофицер Иван Н. Шивачев, който става негов пръв знаменосец.
~1.~