Знамена, свързани с национално-освободителното движение в Македония

 След решенията на Берлинския конгрес от 1878 г. българите, населяващи Беломорието, Одринска Тракия и Македония, остават в състава на Османската империя. Те обаче не се примиряват със съдбата си и продължават борбата за освобождение и национално обединение. Борбата за национално освобождение „придобива организиран характер след 1893 г., когато е основана Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация (ВМОРО). След Солунския конгрес през 1896 г. организацията започва широка дейност за изграждане на революционна мрежа.

През 1899 г. ВМОРО създава четническия институт като въоръжени сили. През следващите години четите  играят ролята на национално-освободителна армия, която защитава  българското население от Македония и Одринска Тракия. 
Охрид. Свети Наум
Борис Сарафов с неговите родители
Охрид с част от езерото и пристанището
Македонска носия - пощенска картичка