Трънска народна опълченска № 1 чета

 На 13 септември 1885 г. в Софийско и Пернишко започват да се формират доброволчески чети в защита на Съединението.

Първата от тях е  събрана в района на Трън и затова носи името, изписано върху знамето  „Трънска Народна Опълченска № 1 чета”.
Командир на четата е старият поборник от Трън Никола Божилов. Личният състав включва 29 души, по произход от Трън и селата в Трънско и Царибродско.
На 16 септември Трънската народна опълченска чета е изпратена тържествено от Трън.
На 17 септември към четата на Никола Божилов се присъединяват доброволците от Брезнишката чета, водена от Петрич и Бакич. Брезнишката чета включва 34 доброволци.
Обединената Трънска народна опълченска чета се включва във  2-ра Софийска опълченска дружина с личен състав от 1 200 души, под командването на капитан Кавалов.
 
Паметник в град Трън.
Пети пехотен дунавски полк - паметник в Трън
Паметник в град Трън. 1885 година. Пети пехотен Дунавски полк
Пети пехотен Дунавски полк - паметник в град Трън
Трън. Военно гробище
Трън. Военно гробище
Трън. Военно гробище
Трън. Военно гробище
Трън. Военно гробище