Априлско въстание – знамена №3 и № 8

 Знаме № 3 от Априлското въстание е едно от знамената на въстаническите чети в Четвърти Панагюрски революционен окръг. 

Предполага се, че знамето е рисувано от самоукия художник Зографов. 
Знамето е зелено на цвят с изрисувани короновани лъвове, стъпили върху турско знаме. 
Бойният път на Знаме № 3  най-вероятно е свързан с Хвърковатата чета на Георги Бенковски, която води сражения с редовна турска войска.
Изображенията на лъва върху почти всички знамена на въстаниците от Панагюрище, Клисура, Копривщица, Дряново, Батак и други населени места, участвали във въстанието, доказва, че утвърждаването на лъва като национален символ окончателно се възприема по време на Априлското въстание от 1876 г. Знамена с разярения лъв и заветните думи “Свобода или смърт” се шият във всички селища, центрове на въстанието в четирите революционни окръга,  на  които е разделена територията на България – Търновски, Врачански, Сливенски и Пловдивски (Панагюрски) революционни окръзи.
 Изработването на въстаническите знамена, бродирането, изрисуването и декорирането им с лъвските знаци се възлагат на местни зографи или учителки, които умеят да бродират. В преобладаващата си част са от зелен плат и върху тях се рисува или бродира коронован лъв в хералдическа поза, тъпчещ турския полумесец.
Същите знаци се появяват и върху останалите атрибути от въстаническата униформа – кокарди на калпаците, копчета на униформите. Знаците имат най-често елипсовидна форма, а надписът около изправения лъв отново е “Свобода или смърт”.

Имена на славата: Мечка, Поибрене, Баня, Мухово, Церово, Белово, Панагюрище...