Чета на Филип Тотю (1867 г.)

 Първото четническо трицветно знаме в българската история е знамето на четата на Филип Тотю от 1867 г. 

Знамето е изработено от единичен копринен плат с 3 ивици, разположени хоризонтално, с цветове: червен, бял и зелен,  а в средата с боя е изрисуван изправен на дясно коронован лъв  в щит с корона, отдясно наляво са изобразени военни символи – брадви, стрели, ножове, боздугани и копия, и надписи, изписани с боя: “Свобода или смърт”, “войвода Ф. Тотю”. 
Четниците полагат клетва пред него и преминават р. Дунав при гр. Свищов на 15 май. Четата води сражения с турски части при с. Върбовка. По време на Сръбско-турската война през 1876 г. знамето отново се развява. Филип Тотю предвожда доброволци от Кладово до българска територия.

Имена на славата: Върбовка, Юмрукчал, Кладово...
Войводата Филип Тотю - портрет