Щаб на 1-ви армейски корпус

 Щабът на 1-ви армейски корпус е пряк приемник на  щаба на бившата Първа армия по време на организационните  реформи и модернизацията на Българската армия. Създаването на  армейските корпуси е част от преминаването от дивизионно-полкова към корпусно-бригадна организация на Българската армия. Промяната на задачите, поставени пред армията и изпълнението на съюзническите ангажименти, произтичащи от членството в НАТО, доведоха до промяна и трансформиране в съществуването на редица командни и щабни структури. 

Щабът на 1-ви армейски корпус получава знаме  през ноември  2001 г. В грамота за това се чете „...да бъде осветено по правилата и да служи на Отечеството
с верността и чистотата, които са свойствени на Българската армия”. 
Пръв негов знаменосец става майор Т. Игнатов.