96-ти мотострелкови полк

 96-ти мотострелкови полк е част от 16-та мотострелкова дивизия с щаб в Бургас.

В дивизията са включени също 33-ти мотострелкови полк, разположен в Звездец, 37-ми мотострелкови полк, разположен в Царево, 16-ти мотострелкови полк, разположен в Грудово (сега Средец), както и 88-ми дивизион за артилерийска поддръжка, дислоциран в Грудово (Средец).
До края на 80-те години частите и подразделенията на 16-та мотострелкова дивизия  са попълнени плътно с личен състав, с оглед на поставените им задачи за защита на югоизточната граница с Турция.
96-ти мотострелкови полк е разформирован в хода на реформите в Българската армия след демократичните промени през 1989 г.
Курсантски разчет