40-ти стрелкови полк

 Полкът е формиран през април 1953 г. и е дислоциран в Ямбол. Знамето му е връчено веднага. От май 1955 г. той се установява в гр. Разград. През 1961 г. е преименуван на 40-ти мотострелкови полк, през 1964 г. – в 40-ти отделен МСБ. В годините до 1988 г., когато е реорганизиран в 40-ти мотострелкови отдел няколкократно сменя наименованието си. В изпълнение на „План 2004” полкът се разформирова през юни 2001 г.