18-та стрелкова Балканска дивизия

 18-та стрелкова Балканска дивизия e наследник на 4-та пехотна Преславска дивизия.

На 6 октомври 1950 г. на дивизията, която все още носи старото си име, е връчено бойно знаме. В  указа за това четем: „... като символ на войнска чест, доблест и слава... трябва да напомня на всеки войник, сержант и офицер за техния свещен дълг за вярна служба на нашия народ, на Правителството и на Българската комунистическа партия... целият личен състав на дивизията трябва да брани упорито и умело всяка педя родна земя и да защитава своето бойно знаме... Ако бойното знаме, вследствие на малодушие на личния състав на дивизията бъде загубено, командирът, неговите заместници и целият команден състав, виновни за тоя позор, се предават на военен съд, а дивизията, опозорила се по такъв начин, подлежи на разформироване”. Наименованието 4-та пехотна Преславска дивизия се запазва до май 1950 г. Със заповед от 10 ноември 1950 г. тя получава името 18-та стрелкова Балканска дивизия. През 1960 г. се преименува на 18-та учебна мотострелкова дивизия. От 1972 г. се реорганизира в 18-та мотострелкова дивизия. През 1974 г. Държавния съвет на Народна Република България присвоява почетно наименование „18-та мотострелкова Преславска дивизия”. По-късно тя е преименувана в 18-ти териториален учебен център, от 1998 г. се преименова в 18-та Преславска механизирана дивизия, а от 2001 г. се реорганизира в 18-та механизирана бригада.