5-ти въздушен полк

 Формира се в Пловдив през 1937 г., като бомбандировъчен орляк. През 1940 се реорганизира в полк.

През 1937 г. орлякът получава първото си знаме. От ръцете на царя го приема летеца капитан Иван Ст. Иванов, командир на 1-во бомбардировъчно ято, и го предава на подофицер Иван Н. Шивачев, който става негов пръв знаменосец. 
През юни 1941 г. се формират две бойни ята – „Ураган” и „Жерав”, които са изпратени на летището в Кавала. 
Полкът взема участие в заключителния етап на Втората световна война в Европа. Бомбардира успешно вражески обекти: на 17 септември 1944 г. западно от Пирот и ж.п. линията Битоля – Прилеп; на 18 септември – района на Остри връх – Милин връх и хребетите източно от Крива паланка. „При обявяване на войната срещу Германия... полкът взе участие във военните действия на Балканите само с един бомбардировъчен орляк. През месец октомври с.г. (1944 г. б.а.) полкът формира всичките си военновременни поделения... войната за полка завърши на 2 декемврий с.г...” (текст от знаменната книжка).
 
Бомбардиране на транспортен параход при Макри от нашите аероплани. Худ. Н. Кожухаров
Българска авиация
На фронта
Кавала. Български войник на пост край пристанището
Прилеп. Худ. Никола Танев
Авиация. В очакване на англо-френски аероплани
Германски авиатори при Гевгели
Връщане на хидропланите от въздушен бой с неприятеля. Худ. Н. Кожухаров
Кавала. Турският акведукт - 1941 г. Снимка - Наско Абанозов