3-ти въздушен полк

 От създадения през март 1937 г. в гр. Ямбол армейски орляк, през 1940 г. се формира полк.

През 1937 г. орлякът получава знаме, прието от командира майор Дреников, който го предава в ръцете на първия му знаменосец – фелдфебел Н. Парталски. 
През юни 1944 г. орлякът е изнесен на летище Болярско (Ямболско). През септември 1944 г. се прехвърля за бойни действия на летище Върба (Радомирско). 1/3 ято се подчинява в оперативно отношение на командира на 1- ва армия и разузнава в посока Крива Паланка – Куманово и положението на 9-ти и 36-ти пехотни полкове, а след това по направление на Скопие и пътищата за страцинската позиция. 2/3 ято, което се подчинява в оперативно отношение на командира на Четвърта армия, разузнава в посоки Царево село – Велес и Неготин и Царево село – Пехчево – Берово – Струмица – Гевгели и към Калиманци. 
През октомври 1944 г. двата орляка атакуват немските позиции западно от Крива паланка и Брегалница.
Германски авиатори при Гевгели
Землянка. Пощенска картичка. Худ. Николай Райнов
Кортик и писма на капитан Димитър Списаревски, български летец
Капитан Димитър Списаревски, български летец, архив на НВИМ
Български аероплан очаква на позиции френските войски при Гевгели
Разрушеният мост при Гевгели
Връщане на хидропланите от въздушен бой с неприятеля. Худ. Н. Кожухаров