Дунавска на Н.В. Флотилия

 Дунавската флотилия е създадена през 1879 г. 

Кораби на Флотилията осигуряват боеприпаси и превозват доброволци в Сръбско-българската война (1885 г.). На 9 ноември 1885 г. параходът “Голубчик” доставя във Видин две баржи, пълни с припаси. На 12 ноември 1885 г. параходът “Опит” прехвърля 300 доброволци от Русе до Лом за усилване на Летящия отряд, а “Голубчик” превозва снаряди от Видин до Лом за батареята на отряда. 

Първата победа на българския флот е отбелязана от отряда парни катери, подчинени на коменданта на Видинската крепост. В средата на ноември, по време на един от патрулите пред крепостта, от “Мотала” с командир Иван Великов забелязват ветроход със загасени светлини, който се промъква край румънския бряг. След кратка престрелка корабът е пленен и се оказва, че е сръбски ветроход, пренасящ 400 чувала брашно за разположените на десния фланг сръбски войски. 

До края на войната параходите от Флотилията транспортират подкрепления за Северния отряд и го снабдяват с припаси и боеприпаси. Отличава се параходът “Голубчик”, който прави 45 рейса от Русе до Видин и други пристанища в Северозападна България. Неговият капитан е особено находчив, като прилага различни видове маскировка за всеки един от рейсовете. Корабът преминава ярко осветен покрай сръбската батарея при Витобол, пребоядисван е, за да прилича на австрийски или гръцки параходи, променяна е дължината на мачтата и т. н. Освен параходите, за превоз на товари са използвани миноноските и парните катери “Олафчик” и “Ракета”. След снемането на обсадата на Видин капитан Узунов сваля собствения си орден “За Храброст” и го закачва на гърдите на мичман Луцки като благодарност към спасителите на Видин.

На 19 декември 1937 г., преди полагане на клетвата на Флота, на военния кей в гр. Варна, е отслужен водосвет и е осветено знамето. След като заковава последния златен гвоздей, Н. В. цар Борис ІІІ връчва знамето на командира на Дунавската на Н. В Флотилия капитан І ранг Рачев. Той казва: “...Ще го пазя през огън и бури с цената на живота си...”. Предава го на първия му знаменосец - корабника Н. Казаков, който го поема с думите: „Приемам това свещено знаме и пазейки го с цената на живота си, ще го нося и развявам всякога с чест и доблест за славата на Н. В. царя и за величието на Родината”. Съпровождан от флаг-офицер на Флотилията мичман ІІ ранг Ранчев застава пред частта и „младите войници от флота” се заклеват „под новоосветеното знаме..”. Знамето на Дунавската флотилия се използва и като знаме на всички флотски части на Дунава.


Флот на Негово Царско Височество

Щаб в град Варна

Началник на Флота: Капитан І ранг Павел Пишон
Началник на Щаба: Капитан ІІ ранг Станчо Димитриев
Завеждащ материалната част: Капитан-лейтенант Иван Ангелов
Старши адютант: Лейтенант Лазар Драганов
Старши лекар: Санитарен Майор Иван Флори

Завръщане от дежурство на един от нашите миноносци. Худ. Ал. Мутафов
Български моряк. Худ. Ал. Мутафов
Австрийски военен катер в Русе
Нашата Черноморска флота. Худ. Ал. Мутафов
Стража. Худ. Н. Кожухаров
Връщане на хидропланите от въздушен бой с неприятеля. Худ. Н. Кожухаров
Офицери от съюзните армии на миноноска при Русе
Варна. Брегова охрана. Худ. Ал. Мутафов
Сигнализация с флагове. Худ. К. Щъркелов