Военноморско на Н. В. училище

Морското училище е създадено през 1881 г. в  гр. Русе за обучение на машинисти и огняри. През 1900 г. се прехвърля във Варна.
През 1904 г. се преименува в “Машинно училище към Флота” със статут на средно техническо училище. Първият офицерски випуск излиза през 1917 г., а през 1919 г. започва обучението на корабоводители (щурмани). През 1942 г. Морското училище получава статут на висше морско училище и получава името “Военно-морско на Негово Величество училище”.
Първото си знаме получава лично от Н. В. цар Борис ІІІ на 19 декември 1937 г. във Варна. То е прието от лейтенант Ст. Цанев, началник на Морското на Н.В. училище, а негов пръв знаменосец става Никола Стоянов. По този повод контраадмирал Вариклечков казва: „Велик е за нас, моряците, този ден, защото в своя върховен символизъм той няма равен на себе си и защото от 14 века, откак съществува Българското царство и се разнася българската слава, за пръв път българина и моряка-боец получава свещените хоругви на българската
чест, доблест, саможертва, слава и героизъм… Пазете ги с цената на живота си и ги развявайте през огън и през бури, всред гръм и победи, по суша и по море, във въздуха, по земята и под водата...”

Знамето на Морското на Н. В. училище се използва и като знаме на всички части от базите Созопол и Бургас.

Варна. Брегова охрана. Худ. Ал. Мутафов
Български моряк. Худ. Ал. Мутафов
Нашият Черноморски флот. Худ. Ал. Мутафов, акварел
Флотски мундир на капитан-лейтенант Кирил Минков, командир на минната рота, загинал на 26 септември 1917 г. във Варненския залив.
Стража. Худ. Н. Кожухаров
Връщане на хидропланите от въздушен бой с неприятеля. Худ. Н. Кожухаров
Разбиване на руския торпильор "Пущин" в наши води - 25. 02. 1916 г. Худ. Ал. Мутафов
Наблюдател. Худ. К. Щъркелов