Забравената война (продължение)

6-ти пехотен Търновски полк / В състава на 1-ва пехотна Софийска дивизия /

 
6-ти пехотен Търновски полк е формиран на 14 октомври  1884 г. Щаб в София.
 
Командир на полка през Балканската война: Полковник Панайот Бърнев.
 
В навечерието на Балканската война /1912-1913 г./ към 27 септември 1912 г. 6-ти пехотен Търновски полк е дислоциран в селата Малък и Голям Боялък /сега Малко и Голямо Шарково/, Оджакьой / сега Крайново/ и Дерекьой / сега Воден/ по българо-турската граница.   Щатното разписание на полка в навечерието на Балканската война включва: Личен състав -  4 899 души, Офицери – 70, Чиновници – 3, Подофицери и войници 4 826, Въоръжение 4 040 пушки и карабини, Превоз – 207 каруци / 68 обикновени и 139 товарни /, Коне - 469.
 
През на Балканската война, под командването на полковник Панайот Бърнев, 6-ти пехотен Търновски полк, участва в победоносните сражения при  Гечкенлий, Селиолу и Люлебургас, атакува турските укрепления на Чаталджанската позиция Арап тепе, Кадъ Кьой, Албасан, Гяурбаир.
 
По време на Междусъюзническата война / юни – юли 1913 г./ 6-ти пехотен Търновски полк бие сърбите  при Градоман – Локва – Драганов връх – Бански рид – село Власи в настъпление към Пирот.
 
От  12 до 18 юли 1913 г. полкът  воюва срещу двете гръцки дивизии на генерал Мосхопулос достигнали в района на Кресненското дефиле – Ораново – Симитли – Джумая.
 
Балканска война 1912-1913 г.
 
9 октомври 1912 г. – Боевете при Гечкенлий
 
16, 17 и 18 октомври  1912 г. – Боевете при Люле-Бургас
 
4 и 5 ноември 1912 г. – Бовете при Чаталджа. Участъка Гяур-баир – Бахчиш-Кьой
 
5, 11 и 12 март 1913 г. – Боевете при Кадъ-Кьой
 
Междусъюзническа война 1913 г. 
 
24 юни  - 6 юли 1913 г. – Боевете при Гърдоман – Локва – Драганов връх – Бански рид – село Власи
 
12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 юли 1913 г. – Боевете при Кресненското дефиле – Ораново – Симитли - Джумая 
 
 
 
2-ра Бригада от 1-ва пехотна Софийска дивизия
 
Командир на бригадата: Полковник Иван Попов
 
Щаб: София
 
Формирана на 1 януари 1899 г.
 
Включва в състава си:
 
37-ми пехотен полк
 
38-ми пехотен полк. 
 
37-ми пехотен полк/ В състава на 1-ва пехотна Софийска дивизия /
 
37-ми пехотен полк е формиран е в София на 22 септември 1912 г. по време на мобилизацията за войната срещу Турция.
 
Командир на полка през Балканската война: Полковник Стоян Панайотов.
 
Личният състав на полка в навечерието на войната е 4 902 души. Офицери - 57. Чиновници – 3. Подофицери и войници – 4 842. Въоръжение – 4 040 пушки и карабини. Тежки картечници – 4. Превоз – 70 каруци. Коне – 420.
 
Командният състав на полка е изведен от офицерския и подофицерския състав на 1-ви пехотен Софийски и 2-ри пехотен Искърски полкове.  Включен е във 2-ра Бригада на 1-ва пехотна Софийска дивизия.
 
На 16, 17 и 18 октомври 1912 г. 37-ми пехотен  полк участва в боевете за разгрома на турските войски на Тракийския фронт при Люле-Бургас.
 
В началото на ноември /4 и 5 ноември 1912 г./ полкът участва в атаката на Чаталджанската позиция в участъка на Башчейли-кьой и Башчаиш тапия. 
 
През зимата на 1913 г. полкът заема позиция за отбрана на Беломорския бряг в района на село Епиватос на линията Епиватос – Кадъ-Кьой – Ермени-Кьой – Орманлъ. На 5 март 1913 г. 37-ми пехотен полк разбива опита на турците за контранастъпление при Харачи – Силиврия.
 
В изпълнение на задача за извършване на  отвличащ маньовър по време на атаката на Одринската крепост, 1-ва пехотна Софийска дивизия, поддържана от една бригада на 6-та пехотна Бдинска дивизия, атакува Чаталджанската позиция в района на укреплението Арнаут-Кьой.
 
От 11 до 13 март 1912 г. Софийската дивизия превзема с щурм Епиватос, Индже-Кьой и височините западно от Чаталджа, край пътя Албасан-Чаталджа.
 
От 13 до 16 март 1913 г. 2-ра Бригада на Софийската дивизия води поредица от сражения в участъка Ялос-  чифлик Кладино- Кум-Бургас
 
През Междусъюзническата война / 1913г./ 37-ми пехотен полк  е предислоциран в района на Сурдулица в състава на Трънския отряд. Води сражения срещу   сърбите при Власина, Дойчинова махала и връх Чемерник /13 – 17 юни 1913 г./  На 25 юни 1913 г. полкът води боеве при връх Църна трава, Орловец и поста Кебапов, височината Букова Глава.
 
От 3 до 17 юли 37-ми пехотен полк води боеве за позициите при Черни връх.
 
След Балканските войни 37-ми пехотен полк е разформирован при демобилизацията на армията. По-късно е възстановен под името 37-ми пехотен Пирински полк.
 
Балканска война 1912-1913 г.
 
16, 17 и 18 октомври 1912 г. – Боевете при Люле-Бургас
 
4 и 5 ноември 1912 г. – Бовете при Чаталджа. Участъка Башчейли-Кьой и Башчаиш Табия
 
5 март 1913 г. – Харачи – Силиврия Боевете при Арап тепе, западно от Епиватос
 
11, 12, 13, 14, 15 и 16 март 1913 г. – Боевете  в участъка Ялос- чифлик Кладино и Кули-Бургас   
 
Междусъюзническа война 1913 г.
 
13 юни 1913 г. – Боевете при Власина и Дойчинова махала
 
23 и 24 юни 1913 г. - Боевете при Чемерник, Пост Кебапов, Букова Глава
 
25 юни 1913 г. – Боевете при Църна трава и поста Кебапов
 
29 юни 1913 г. – Боевете при Дъсчен Ялъден, връх Руй Тумба
 
3-17 юли 1913 г. – Боевете при Черни връх
 
11 – 18 юли 1913 г. – Боевете за върховете Църна трава, Въртоп, Криводял и Калиски Тумби
 
Следва... 
 
Велико Търново. Паметник на Майка България и на 6-ти пехотен Търновски полк