Забравената война (продължение)

 Първа Българска армия 

Командващ армията генерал Васил Кутинчев

Началник-щаб: Полковник Асен Пападопов

Първа Българска армия включва в състава си:

1-ва пехотна Софийска дивизия

10-та пехотна Сборна дивизия

7-ма пехотна Рилска дивизия – придадена към Втора съюзна армия

2-ра пехотна Тракийска дивизия / Родопски отряд/

 

 

1-а пехотна Софийска дивизия

Началник на дивизията: Генерал-майор Стефан Тошев

Щаб: София

Началник-щаб: подполковник Иван Луков

1-ва пехотна Софийска дивизия е формирана на 1 януари 1892 г.

Дивизията е в мирновременен състав от две бригади с щабове в София.

1-ва Бригада от 1-ва пехотна Софийска дивизия включва в състава си 1-ви пехотен на Н.В. Княз Александър І полк / щаб в София/ и  6-ти пехотен Търновски полк / щаб в София/.

Във 2-ра Бригада от 1-ва пехотна Софийска дивизия влизат 16-ти пехотен Ловчански полк / щаб в Орхание/ и 25 –ти пехотен Драгомански полк /щаб в Цариброд/. Двете пехотни бригади са формирани на 1 януари 1899 г.

В навечерието на Балканската война 2-ра Бригада от 1-ва пехотна Софийска дивизия е придадена към новосформираната 10-та пехотна Сборна дивизия.На нейно място е формирана 2-ра Бригада с два новосформирани мобилизационни пехотни полка – 37-ми и 38-ми пехотни полкове.

Така към 1 октомври 1912 г. 1-ва пехотна Софийска дивизия е в състав:

1-ва Бригада – 1-ви пехотен Софийски полк и 6-ти пехотен Търновски полк

2-ра Бригада – 37-ми пехотен полк, наречен по-късно Пирински и 38-ми пехотен полк, наречен по-късно Одрински

1-ва пионерна дружина

4-ти скорострелен артилерийски полк

4-ти нескорострелен артилерийски полк

Лейб-гвардейски конен полк

В дивизията влизат общо 17 пехотни дружини, 12 батареи и 2 конни ескадрона. Общата численост на личния състав на дивизията възлиза на 374 офицери, 35 чиновници, 24 567 подофицери и войници.

По време на Балканската война 1-ва пехотна Софийска дивизия е в състава на Първа Българска армия под командването на генерал-майор Васил Кутинчев, бивш началник на дивизията, воюва на Тракийският фронт срещу главните турски сили. Софийската дивизия участва в разгрома на турците при Селиолу и Гечкенлий / 9 октомври 1912 г./, в победоносните боеве при Люле-Бургас /16, 17 и 18 октомври 1912 г./, в щурма на Чаталджанската укрепена позиция. След прекратяване на примирието  през януари 1913 г., Софийската дивизия води боеве на брега на Мраморно море при Силиврия и Кадъкьой за неутрализиране опитите на турското командване да осъществи пробив към обсадената Одринска крепост /5 март 1913 г./, както и в последните сражения на Чаталджанската позиция / 11-16 март 1913 г./, довели до възвръщане на българските позиции от ноември 1912г.  и блокиране на турската Чаталджанска армия на отбранителните й позиции.

През Междусъюзническата война 1-ва пехотна Софийска дивизия е в състава на Трета Българска армия. В състава на армията са включени още 13-та пехотна дивизия, 3-та Бригада от 5-та пехотна Дунавска дивизия и 3-ти Конен полк. До 20 юни 1913 г. Трета армия е под командването на генерал-лейтенант Радко Димитриев, който заема мястото помощник главнокомандващ и начело на армията застава генерал-лейтенант Рачо Петров.Софийската дивизия настъпва успешно към Пирот иводи победоносни боеве Букова глава/24 юни 1913 г./ Градоман, Драганов връх и Бубляк /25 юни 1913 г./ Пропашка рудина / 28 юни 1913 г. /, Плоча и Дъсчен кладенец /29 и 30 юни 1913 г./. В началото на юли част от Софийската дивизия е прехвърлена на фронта срещу гръцките дивизи в раайона на Горна Джумая. На 12 юли 1913 г. частите от дивизията успешно атакуват гърците при Церово.Дружините водят боеве при Ораново /13 юли 1913 г./ и Градево /18 юли 1913г./

1-ва Бригада от 1-ва пехотна Софийска дивизия:

Командир на бригадата  - Полковник Никола Желявски

Щаб: София

Формирана на 1януари 1899 г.

Включва в състава си:

1-ви пехотен Софийски полк

6-ти пехотен Търновски полк

1-ви пехотен Софийски на Н.В. Княз Александър І полк / В състава на 1-ва пехотна Софийска дивизия/

1-ви пехотен Софийски полк е формиран на 12 октомври 1884 г.  с Щаб разположен в София.

Командир на полка през Балканската война: Полковник Иван Мотикаров

По време на Балканската  война (1912 – 1913 г. ) и Междусъюзническата война ( 1913 г.) 1-ви пехотен Софийски полк е включен в състава на  Първа бригада на 1-ва  пехотна Софийска дивизия, заедно с 6-ти пехотен Търновски полк.

Щатното разписание на полка в навечерието на войната включва: Личен състав -  4 698 души, Офицери – 71, Чиновници – 3, Подофицери и войници 4 624, Въоръжение 4 005 пушки и карабини, Превоз – 206 каруци / 67 обикновени и 139 товарни /, Коне  - 372.

Полкът е дислоциран в село Пашакьой/днес Болярово/ на 27 септември 1912 г. в състав 4 дружини и 2 картечни роти.

През на Балканската война,  1-ви пехотен Софийски полк, под командването на полковник Иван Мотикаров, участва в победоносните сражения при  Гечкенлий, Селиолу и Люлебургас, атакува турските укрепления на Чаталджанската позиция Арап тепе, Кадъ Кьой, Албасан, Гяурбаир.

По време на Междусъюзническата война / юни – юли 1913 г./ 1-ви пехотен Софийски полк бие сърбите  при Лазаров Камък, Градоман, Пропашка Рудина,Корбул и Бубляк в настъпление към Пирот.

От 13 до 18 юли 1913 г. две дружини от полка  воюват с гръцките войски в района на Горна Джумая, Церово, Градово, Ораново, Кота 1 017 и Кота 1 214.

Балканска война /1912-1913 г./

9 октомври 1912 г. – Боевете на 1-ва пехотна Софийска дивизия  при Селиолу-Гечкенлий.

16, 17 и 18 октомври 1912 г. – Боевете при Люле-Бургас.

4-5 ноември 1912 г. – Бовете при Чаталджа. Участъка на редута Гяур баир

5 март 1913 г. – Боевете при при Кадъ-Кьой.

11-12март 1913 г. – Боевете при Кадъ-Кьой и Албасан /Чаталджа/

Междусъюзническа война

24 юни 1913 г. – Боевете при Лазаров Камък, Градоман, Пропашка Рудина,

Корбул и Бубляк

28 юни 1913 г. – Боевете при Пропашка Рудина

6 юли 1913 г. – Боевете при връх Било

12 юли 1013 г. – Боевете при село Церово, Горноджумайско

13-18 юли 1913 г. – Боевете по долината на Струма, източно от Горна Джумая - Градово, Ораново, Кота 1 017 и Кота 1 214.

 

 

Марш на 1-ви пехотен Софийски полк

Текст- Любомир Бобевски

Музика - пее се по мелодията на марша "Троянци" от Камен Луков

1.С гърди гранит,с нечут полет,

Кат вихър носим се напред,

През  урви,чуки  и скали.

Летим кат гордите орли.

Припев: Витязи сме от ПЪРВИ  ПОЛК,

Показахме сред  бой  жесток.

Как славно и достойно мрем,

Безсмъртни лаври как берем.

2.Юнаци сме със крепка мощ,.

При Пирот с устрем горд, „на нож!”

Геройски ляхме свойта кръв,

При Лясковец бе всеки пръв.

Припев: Витязи сме и пр.

3.Безстрашни смели сме борци.

При Дрянова-Глава с венци.

Покрихме ние таз страна,

България в света една!

Припев:   Витязи и пр.

4.При  Прищина със огнен меч,

Ний хвърлихме се с плам на сеч!

Стихийно,вихренно с бес,

Изнесохме борбата с чест.

Припев:   Витязи и пр.

Юбилейна чаша със сцени от Балканската война - детайл