Архивна снимка "София празнува превземането на Одрин", 1913 г. изпрати читател

Архивна снимка "София празнува превземането на Одрин" изпрати читател. Снимката е от френското издание "Илюстрасионал", 2 април 1913 година.

Архивна снимка "София празнува превземането на Одрин", 1913 г.