Скопие. Архивни пощенски картички от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич

Скопие. Архивни пощенски картички от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич.

Скопие. Архивна пощенска картичка от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич
Скопие. Общ изглед. Архивна пощенска картичка от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич
Скопие. Военният клуб. Архивна пощенска картичка от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич
Скопие. Архивна пощенска картичка от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич
Скопие. Архивна пощенска картичка от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич