Куманово. Архивни пощенски картички от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич

Куманово. Архивни пощенски картички от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич.

Куманово. Тютюневият склад. Архивна пощенска картичка от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич
Куманово. Ул. "Царица Йоанна". Архивна пощенска картичка от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич
Куманово. Ул. "Панагюрище". Архивна пощенска картичка от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич
Куманово. Пазарът. Архивна пощенска картичка от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич
Куманово. Архивна пощенска картичка от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич
Куманово. Изглед. Архивна пощенска картичка от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич
Куманово. Околийското управление. Архивна пощенска картичка от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич
Куманово. Общ изглед. Архивна пощенска картичка от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич
Куманово. Ул. "Цар Борис ІІІ". Архивна пощенска картичка от 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич
Куманово. Пазарът. Архивна пощенска картичка от 29. 09. 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич. Гръб.
Куманово. Общ изглед. Архивна пощенска картичка от 29. 09. 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич
Куманово. Пазарът. Архивна пощенска картичка от 29. 09. 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич
Куманово. Пазарът. Архивна пощенска картичка от 29. 09. 1943 г. Изпраща Росен Павлов от Добрич. Гръб