Приказ № 5 от 12 август 1878 г.

Приказ № 5 от 12 август 1878 г.

От призованите, заедно с тези на служба в българската земска войска, 20 400 българи,

Постановявам:

3000 души да бъдат включени в окомплектоването на вече съществуващите дружини от Българското опълчение до състав от 1000 души във всяка дружина.

От останалите 17 400 души да се формират новите долу посочени дружини, сотни и артилерийски роти /батареи/ от българската земска войска:

 В Софийски санджак:

 Самоковска пеша дружина  № 4

 Орханийска пеша дружина  № 5

 Софийска конна сотня  № 1

 Артилерийска рота /батарея/  № 1

 Във Видински санджак:

 Лом-Паланска пеша дружина  № 7

 Врачанска пеша дружина  № 8

 Видинска  конна сотня  № 2

 Артилерийска рота /батарея/  № 2

 В Търновски санджак:

 Севлиевска пеша дружина  № 10

 Ловчанска пеша дружина  № 21

 Еленска пеша дружина  № 13

 Търновска конна сотня № 3

 Артилерийска рота /батарея/  №3

 В Русчукски санджак:

 Рушчукска пеша дружина № 14

 Плевенска пеша дружина № 16

 Разградска пеша дружина № 17

 Силистренска пеша дружина № 18

 Русчушка конна сотня № 4

 Артилерийска рота /батарея/ № 4

 Във Филипополски санджак:

 Пловдивска пеша дружина № 21

 Татар-Пазарджишка пеша дружина № 22

 Хасковска пеша дружина  № 25

 Пловдивска конна сотня № 5

 Артилерийска рота / батарея/ № 5

 В Сливенски санджак:

 Бургаска пеша дружина № 28

 Сливенска сотня  № 6

 Артилерийска рота /батарея/ № 6

 Общо 15 пеши дружини, 6 конни сотни и 6 артилерийски роти /батареи/

Възпоменателен медал за Сръбско-българската война, 1885 г.
Пети пехотен Дунавски полк - паметник в град Трън
Пети пехотен дунавски полк - паметник в Трън
Паметник в град Трън. 1885 година. Пети пехотен Дунавски полк
Паметник в град Трън.
Разезд. Худ. Г. Машев
Разезд. Худ. Г. Машев
Донесение. Н. Кожухаров, военен художник