Бойно разписание на 11-та пехотна Македонска дивизия /към 1 октомври 1915 г./

Бойно разписание на 11-та пехотна Македонска дивизия  /към 1 октомври 1915 г./

Щаб на дивизията

Командир на дивизията: Полковник Кръстьо Златарев

Началник-щаб: От Генералния щаб, Подполковник Петър Дървингов

Дивизионен инженер и командир на 11-та Пионерна дружина: Военен инженер Подполковник Константин Йотов

Дивизионен лекар: Санитарен майор д-р Петър Кушев

Дивизионен интендант: Подполковник Христо Иванов

Командир на 11-ти дивизионен ескадрон: Майор Ангел Йотов


Офицери и лекари -  7

Чиновници - 2

Подофицери и войници – 106

Коне – 64

Волове - 8

 


1-ва Бригада от 11-та пехотна Македонска дивизия

Командир на Бригадата: Полковник Тильо Колев

Началник-щаб: От Генералния щаб Майор Борис Стрезов

Офицери и лекари -  4

Чиновници - 1

Подофицери и войници – 49

Коне – 29

Волове ---


1-ви пехотен Македонски полк

Командир на полка: Полковник Димитър Мурджев

Личен състав:

Пехотни дружини -  3

Картечни роти – 1/2

Офицери и лекари -  29

Чиновници - 3

Подофицери и войници – 4284

Коне – 420

Волове - 34


2-ри пехотен Македонски полк

Командир на полка: Полковник Никола Дагаринов

Личен състав:

Пехотни дружини -  3

Картечни роти – 1/2

Офицери и лекари -  40

Чиновници - 4

Подофицери и войници – 4678

Коне – 382

Волове -


2-ра бригада от 11-та пехотна Македонска дивизия

Командир на Бригадата: Полковник Григор Кюркчиев

Началник-щаб: От Генералния щаб Капитан Велко Кръстев

Офицери и лекари -  5

Чиновници -

Подофицери и войници – 30

Коне – 24

Волове ---


3-ти пехотен Македонски полк

Командир на полка: От Генералния щаб Подполковник Атанас Хумбаджиев

Личен състав:

Пехотни дружини -  3

Картечни роти –

Офицери и лекари -  33

Чиновници - 3

Подофицери и войници – 3 374

Коне – 572

Волове -


4-ти пехотен Македонски полк

Командир на полка: Подполковник Георги Генчев

Личен състав:

Пехотни дружини -  3

Картечни роти –

Офицери и лекари -  31

Чиновници - 3

Подофицери и войници – 3880

Коне – 164

Волове -


3-та бригада от 11-та пехотна Македонска дивизия

Командир на Бригадата: Полковник Александър Протогеров

Началник-щаб: От Генералния щаб Капитан Тодор Радев

Офицери и лекари -  5

Чиновници -

Подофицери и войници – 81

Коне – 41

Волове ---


5-ти пехотен Македонски полк

Командир на полка: От Генералния щаб Подполковник Борис Дрангов

Личен състав:

Пехотни дружини -  3

Картечни роти – 1/2

Офицери и лекари -  31

Чиновници - 4

Подофицери и войници – 4580

Коне – 302

Волове -


6-ти пехотен Македонски полк

Командир на полка: Подполковник Пейо Банов

Личен състав:

Пехотни дружини -  3

Картечни роти – 1/2

Офицери и лекари -  31

Чиновници - 4

Подофицери и войници –  4696

Коне – 507

Волове - 12


11-та Пионерна дружина

Командир на полка:

Личен състав:

Пехотни дружини -  1

Офицери и лекари -  14

Подофицери и войници –  1 025

Коне – 382


11-ти Дивизионен ескадрон

Командир на ескадрона:

Личен състав:

Ескадрон -  1

Офицери и лекари -  1

Подофицери и войници –  179

Коне – 189


11-ти Дивизионен  Военно-полицейски полуескадрон

Командир на ескадрона:

Личен състав:

Ескадрон -  1/2

Картечни роти –

Офицери и лекари -  1

Подофицери и войници –  70

Коне – 79


11-то Нескорострелно Артилерийско отделение

Командир: Майор Христо Димитров

Личен състав:

Батареи - 2

Офицери и лекари -  5

Подофицери и войници –  428

Коне – 104

Волове - 164


8-мо Нескорострелно Артилерийско отделение / Придадена част /

Командир: Подполковник Георги Божинов

Административни служби:

11-то Дивизионно интендантство

Личен състав:

Ескадрони - 1

Офицери и лекари -  2

Чиновници - 10

Подофицери и войници –  73

Коне – 35


11-та Интендантска рота

 Личен състав:

 Офицери и лекари -  2

Подофицери и войници –  345

Коне – 57

Волове – 30

11-ти Дивизионен продоволствен транспорт

Личен състав:

Офицери и лекари -  1

Подофицери и войници –  786

Коне – 20

Волове – 370


11-ти Дивизионен огнестрелен парк

Личен състав:

Офицери и лекари -  1

Подофицери и войници –  497

Коне – 128

Волове – 351


1-ва Полска болница

Личен състав:

Офицери и лекари -  3

Чиновници - 2

Подофицери и войници –  124

Коне – 15

Волове – 116


2-ра Полска болница

Личен състав:

Офицери и лекари -  3

Чиновници - 3

Подофицери и войници –  129

Коне – 15

Волове – 102


3-та Полска болница

Личен състав:

Офицери и лекари -  5

Чиновници - 2

Подофицери и войници –  161

Коне – 15

Волове – 108


11-ти Дивизионен лазарет

Личен състав:

Офицери и лекари -  5

Чиновници - 3

Подофицери и войници –  360

Коне – 15

Волове – 95


11-ти Санитарен парк

Личен състав:

Офицери и лекари -  3

Подофицери и войници –  53

Коне – 18

Волове – 60


11-та Ветеринарна лечебница

 Личен състав:

 Офицери и лекари -  1

Подофицери и войници –  18

Коне – 2


11-ти Военно-полеви съд

Личен състав:

Офицери и лекари -  5

Чиновници - 2

Подофицери и войници –  15

Коне – 13


Снабдителни служби:

 Разходен интендантски склад

Личен състав:

Офицери и лекари -  1

Чиновници - 8

Подофицери и войници –  56

Междинен интендантски склад

Личен състав:

Офицери и лекари -  1

Чиновници - 8

Подофицери и войници –  56

Базисен интендантски склад

Личен състав:

Офицери и лекари -  2

Чиновници - 11

Подофицери и войници –  45


Разходен огнестрелен склад

Личен състав:

Офицери и лекари -  1

Чиновници - 1

Подофицери и войници –  113

Коне – 10

Волове - 6

Базисен огнестрелен склад

Личен състав:

Офицери и лекари -  1

Чиновници - 1

Подофицери и войници –  157

Коне – 8

Волове - 8


Общ състав на 11-та пехотна Македонска дивизия

Пехотни дружини -  19

Картечни роти – 2

Батареи – 2

Ескадрони – 2 1/2

Офицери и лекари -  274

Чиновници - 75

Подофицери и войници – 30 448

Коне – 3590

Волове - 1464

Настъплението на българските войски при Криволак. 1915 г.
11-та пехотна Македонска дивизия
11-та македонска дивизия. Щаб
11-та македонска дивизия
Ген. Кръстьо Златарев. Командир на 11-та пехотна Македонска дивизия. Снимката е от сайта Изгубената България