Земска войска. Приказ № 3 от 15 юли 1878 г.

Земска войска. Приказ № 3 от 15 юли 1878 г.

Пешите дружини на Българското опълчение се преименуват в по-долу указаните пеши дружини на Българската земска войска:

№ 1 Дружина на Българското опълчение в Софийска № 1 пеша дружина

№ 2 Дружина на Българското опълчение в Кюстендилска № 2 пеша дружина

№ 3 Дружина на Българското опълчение в Радомирска  № 3 пеша дружина

№ 4 Дружина на Българското опълчение в Пловдивска   № 20 пеша дружина

№ 5 Дружина на Българското опълчение в Казанлъшка № 23 пеша дружина

№ 6 Дружина на Българското опълчение в Ескизаграйска  № 24 пеша дружина

№ 7 Дружина на Българското опълчение в Търновска  № 9 пеша дружина

№ 8 Дружина на Българското опълчение в Габровска   № 12 пеша дружина

№ 9 Дружина на Българското опълчение в Сливенска  № 26 пеша дружина

№ 10 Дружина на Българското опълчение в Ямболска  № 27 пеша дружина

№ 11 Дружина на Българското опълчение в Видинска  № 6 пеша дружина

№ 12 Дружина на Българското опълчение в Свищовска  № 15 пеша дружина

Опълчене. Худ. Вл. Димов
Опълченци в землянка. Худ. Ц. Тодоров