Българската кавалерия през 1892 г. Личен състав

Генерали -

Полковници -

Подполковници - 18

Майори - 1

Капитани -

Поручици - 36

Подпоручици – 29

Ротмистри - 31

Фелдфебели и унтерофицери - 297

Санитарни лекари –

Младши лекари – 4

Ветеринари - 5

Фелдшери и санитари - 63

Редници – 2471

Капелмайстори - 4

Музиканти - 76

Разезд. Худ. Г. Машев
Донесение. Н. Кожухаров, военен художник
Разезд. Худ. Г. Машев
Българска кавалерия - архивна фотография