Българската кавалерия през 1895 г. Личен състав

Генерали - 1

Полковници - 5

Подполковници - 14

Майори - 10

Капитани - 35

Поручици - 47

Подпоручици - 37

Фелдфебели - 43

Унтерофицери и редници – 2 546

Капелмайстори - 5

Музиканти - 132

Българска кавалерия - архивна фотография
Разезд. Худ. Г. Машев
Разезд. Худ. Г. Машев
Донесение. Н. Кожухаров, военен художник
Разезд