Българската пехота през 1895 г. Личен състав

Българската пехота през 1895 г. Личен състав

Генерали - 6

Полковници - 35

Подполковници - 55

Майори - 80

Капитани - 321

Поручици - 462

Подпоручици - 432

Фелдфебели - 336

Унтерофицери и редници - 22 440

Капелмайстори - 24

Музиканти - 456
 

Отличетелен знак "Българска пехота"
Еполет на офицер от 1-ви пехотен Софийски полк
Офицери и войници от 23-ти пехотен Шипченски полк
58-ми пехотен Опълченски полк - архивна фотография
2-ри пехотен Искърски полк
Другарски гроб. 13-ти пехотен Рилски полк
37-и пехотен Пирински полк
Настъплението на българските войски при Криволак. 1915 г.