Българската пехота през 1892 г. Личен състав

Българската пехота през 1892 г. Личен състав

Генерали -

Полковници -

Подполковници - 79

Майори - 41

Капитани - 226

Поручици - 468

Подпоручици – 452

Санитарни лекари – 37

Младши лекари – 24

Фелдфебели и унтерофицери - 502

Унтерофицери и редници – 17 100

Капелмайстори - 24

Музиканти - 502

Фелдшери и санитари - 374

Войници /солдати/ - 17 100

Одрин 1913 г. Молитва преди щурма. Снимката е от сайта "Изгубената България"
Преди боя
Опълченец. Худ. Яким Банчев
Скица - "Приятни часове"
Отличетелен знак "Българска пехота"