Командири по гарнизони през 1892 г.

Командири по гарнизони през 1892 г.

Бургас

Командир на 24-ти пехотен Черноморски полк: Подполковник Фодулаки


Варна

Командир на 8-ми пехотен Приморски полк: Подполковник Георги Тошев

Командир на 20-ти пехотен Добруджански полк: Подполковник В. Галунский


Видин

Началник на 6-та пехотна Бдинска дивизия: Полковник Г. Мечконев

Командир на 3-ти пехотен Бдински полк: Подполковник К. Кънчов
Полкови лекар на 3-ти пехотен Бдински полк: Д-р П. Барнов
Младши полкови лекар на 3-ти пехотен Бдински полк: Д-р Т. Параскевов

Командир на 15-ти пехотен Ломски полк: Подполковник А. Панев
Полкови лекар на 15-ти пехотен ломски полк: Д-р Ст. Зимбилов

Командир на Шуменската крепостна батарея: Подполковник Г. Сотиров

Войскови началник: Подполковник Сп. Куртев


Враца

Командир на 2-ри Артилерийски полк: Майор Кирков


Казанлък

Командир на 23-ти пехотен Шипченски полк: Подполковник В. Велчев
Полкови лекар: Д-р Славов


Лом

Командир на 2-ри Конен полк: Майор Стоев
Войскови началник: Подполковник Н. Петров
Военен лекар: Д-р Парасков


Пещера

Военен лекар: Д-р Кифиотис


Пловдив

Командир на 9-ти пехотен Пловдивски полк: Подполковник Н. Бочев
Дружинен командир: Подполковник Д. Клатков
Дружинен командир: Подполковник Върбан Винаров
Дружинен командир: Подполковник Балабанов
Дружинен командир: Подполковник Некушев


Плевен

Командир на 4-ти пехотен Плевенски полк: Подполковник Ботушаров
Военен лекар: Д-р Лазаридес

Командир на 16-ти пехотен Ловчански полк: Подполковник Цачев
Военен лекар: Д-р Везантиюс
Военен лекар: Д-р Цонев


Радомир

Командир на 14-ти пехотен Македонски полк: Подполковник Черепов


Русе

Командир на 5-та пехотна Дунавска дивизия: Полковник Хр. Дръндаревски

Командир на 5-ти пехотен Дунавски полк: Подполковник Ив. Данев

Командир на пехотен полк: Подполковник К. Кънчев


Самоков

Командир на 1-ви Артилерийски полк: Майор Събов
Военен лекар: Д-р Киранов


Сливен

Началник на 3-та пехотна Балканска дивизия: Подполковник Н. Петров

Командир на 6-ти Артилерийски полк: Подполковник Севов

Командир на 11-ри пехотен Сливенски полк: Майор Д. Минков


Стара Загора

Командир на 12-ти пехотен Балкански полк: Подполковник Мицев
Военен лекар: Петър Георгиев


Татар-Пазарджик

Командир на 22-ри пехотен Тракийски полк Подполковник Ив. Попов
Командир на дружина: Майор Атанасов
Полкови лекар: Д-р Малчев
Ветеринарен лекар: Д-р Никола Долев


Търново

Командир на 18-ти пехотен Етърски полк: Подполковник Г. Абаджиев
Командир на 2-ри пехотен Искърски полк: Подполковник Д . Караджов


Хасково

Командир на 10-ти пехотен Родопски полк: Подполковник Д. Иванов
Старши полкови лекар: Д-р К. Дагоров
Младши полкови лекар: Д-р Г. Пашмаганов


Шумен

Началник на 4-та пехотна Преславска дивизия: Полковник Н. Никифоров

Командир на 7-ми пехотен Преславски полк: Подполковник Л. Обрешков
Полкови лекар на 7-ми п. Полк: Д-р С. Георгиев

Командир на 19-ти пехотен Шуменски полк: Подполковник Д. Витанов
Полкови лекар на 19-ти п. Полк: Д-р Луи Понтара

Командир на 5-ти Артилерийски полк: Подполковник Пантелей Ценов


Ямбол

Командир на 4-ти Конен полк: Подполковник П. Салабашев

Командир на ІІ-ра дружина от 24-ти Черноморски полк: Майор Г. Драгнев

Криворечна Паланка. 4-ти пехотен артилерийски полк
Артилерийски наблюдателен пункт. Худ. В. Гюдженов
Шашки на капитан Иван Златев, командир на 3-та дружина от 8-ми пехотен Приморски полк, загинал на 12 ноември 1885 г. при атаката на Нешков връх, и на капитан Васил Данаджиев, командир на 3-та батарея от 1-ви артилерийски полк, загинал на 5 ноември 1885 г.
29-ти пехотен Ямболски полк. Снимката е изпратена от Росен Петков от Велико Търново