Действаща армия през 1892 г.

ДЕЙСТВАЩА АРМИЯ ПРЕЗ 1892 Г.

Министър на войната – Подполковник Михаил Савов
Началник на Генералния щаб – Полковник Рачо Петров

Началник на Административния отдел: Подполковник Паприков
Началник на канцеларията при Военното министерство: Подполковник Ковачов
Началник на военно-съдебната част: Подполковник Георги Агура

Инспектор на пехотата: Генерал-майор Данаил Николаев
Началник на Артилерията: Подполковник Тантилов

Управляващ Военното училище: Подполковник Кирил Ботев

Началник на Първа Софийска дивизия: Подполковник Кр. Маринов

Началник на Втора Тракийска дивизия: Подполковник Никола Бочев

Началник на Трета Балканска дивизия: Подполковник Петров

Началник на Четвърта Преславска дивизия: Подполковник Никифоров

Началник на Пета Дунавска дивизия: Подполковник Драндаревски

Началник на Шеста Бдинска дивизия: Подполковник Мечконев

Началник на Кавалерийската дивизия: Подполковник Хр. Петрунов

Началник на Пионерната бригада: Подполковник Андреев

Началник на Флотилията: Подполковник Ангелов


1892 г.

Собственний на Н.Ц.В. Конвой /Лейб-Гвардейски полк/

Командир на Конвоя  - Майор Марков
Адютант-Ковчежник – Поручик Табаков
Старши офицер  - Ротмистър Пенев
Субалтерн – офицер – Поручик Церакович
Субалтерн – офицер – Поручик Бойчев
Субалтерн – офицер – Поручик Стойков
Субалтерн – офицер – Поручик Стоянов
Субалтерн – офицер – Поручик Манджуков
Субалтерн – офицер – Подпоручик Даскалов
Деловодител – А. Костиченко


1-ви пехотен Софийски на Н.В. Княз Александър І пеши полк

Командир на полка:  Подполковник Кутинчев
Домакин: Майор Генев
Полкови адютант: Подпоручик Петров
Ковчежник: Подпоручик Брусев
Завеждащ оръжието: Подпоручик Стойчев
Завеждащ лазарета: Подпоручик Лазаров
Полкови лекар: Д-р Палазов
Младши полкови лекар:  Д-р Иванов
Капелмайстор: Йосеф Хохола


Командири:

1-ва дружина

Командир на 1-ва дружина:  Майор Шиваров
Дружинен адютант:  Подпоручик Липовенски

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Шишманов
Командир на 2-ра рота: Капитан Начов
Командир на 3-та рота: Капитан Михайлов
Командир на 4-та рота: Поручик Бояджиев


2-ра  дружина

Командир на 2-ра  дружина:  Майор Георгиев
Дружинен адютант:  Подпоручик Живков

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Воденичаров
Командир на 2-ра рота: Капитан Иванов
Командир на 3-та рота: Капитан Кинтишев


3-та  дружина

Командир на 3-та  дружина:  Майор Златарев
Дружинен адютант:  Подпоручик Начев

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Юрданов
Командир на 2-ра рота: Капитан Мурджев
Командир на 3-та рота: Капитан Капитанов
Командир на 4-та рота: Капитан Козарев
Командир на 5-та рота: Поручик Петров

Младши офицери:

Субалтерн офицери – Поручици: Стоянов, Марков, Велчев, Арнаудов, Дойчинов, Балтаджиев, Димов
Субалтерн офицери – Подпоручици: Тренев, Ушев, Забунов, Ловчев, Чохаджиев, П. Иванов, Петров, Халачев, Иванов, Бодуров, Цонев, Парушев


6-ти пехотен Търновски полк

Командир на полка:  Подполковник Цончев
Домакин:  Майор Иванов
Полкови адютант: Поручик Димитриев
Ковчежник: Подпоручик Бузуков
Завеждащ оръжието: Подпоручик Балкански
Полкови лекар:  Д-р Христов
Младши полкови лекар:  Д-р Петров
Капелмайстор: Фердинанд  Яудл


Командири на дружини:

Командир на 1-ва дружина:  Майор Петров
Дружинен адютант: Подпоручик Давидов

Командир на 2-ра дружина:  Майор Иванов
Дружинен адютант: Подпоручик Божилов

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Хранов
Командир на 2-ра рота: Капитан Пашинов
Командир на 3-та рота: Капитан Андреев
Командир на 4-та рота: Капитан Цветков
Командир на 5-та рота: Капитан Цеков
Командир на 6-та рота: Капитан Гецов
Командир на 7-ма рота: Поручик Григориев
Командир на 8-ма рота: Капитан Ранков
Командир на нестроева рота: Поручик Панайотов

Младши офицери:

Субалтерн офицери – Поручици: Манолов, Кузуджийски, Селвилиев, димов, Банов, Марков, Пошев, Грозданов, Куртоклиев, Илиев, Проданов, Пенев, Туйков, Карайорданов, Цончев, Радионов, Цветков, Гошев, Кожухаров, Маринов, Станов, Куюнджиев

Деловодител: Р. Примеров


ДЕЙСТВАЩА АРМИЯ ПРЕЗ 1892 Г.

Пехота:
24 пехотни полка, съществуващи в мирно време. Всеки полк има по 4 дружини. И една возарска рота. Всяка дружина има по 4 роти. Общо 96 дружини с 24 возарски роти.

Кавалерия:

4 конни полка по 4 ескадрона и 1 возарски взвод във всеки полк, 1 отделен ескадрон – Конвой на Негово Царско Височество, 6 отделни сотни дивизионна кавалерия. Всичко 33 ескадрона.

Артилерия:

Полева, планинска и крепостна артилерия.
Полевата артилерия има 6 артилерийски полка с по 6 батареи и всяка батарея с 6-8 оръдия.
Планинската артилерия има 6 планински батареи с 6 оръдия.
Крепостната артилерия се състои от 3 крепостни батальона с по 4 роти.

Инженерни войски:

6 пионерни дружини  с по две пионерни роти, 1 сигнално отделение и 1 парков взвод във всяка дружина, телеграфен парк, понтонен парк, ж.п. рота и паркова рота.

Спомагателни войски:

6 возарски батальона. Всеки батальон  има: 2 продоволствени роти, 1 пехотна паркова рота, и 1 артилерийска паркова рота, 6 санитарни роти, 6 санитарни транспорта и 2 артилерийски парка.

Войскови учреждения:

6 дивизионни болници, 1 главна етапна болница, етапни лазарета,2 подвижни артилерийски работилници, 2 подвижни артилерийски склада, 1 ремонтно конско депо, евакуционен комитет , главно продоволствено управление, 6 дивизионни продоволствени управления, етапни комендантства, 6 етапни жандармерийски полуроти/ сформирани от пешата жандармерия на Княжеството/.

Полева жандармерия:

Състои се от 6 отдели жандармерийски сотни, формирани от жандармерията на Княжеството.

Частите от действащата армия се обединяват в шест отделни дивизии, 1 кавалерийска дивизия и части „невходящи в състава на дивизиите и принадлежащи на цялата армия”.

Всяка отделна дивизия има „следващия нормален състав”:

4 пехотни полка – 16 пехотни дружини
Инженерни войски – 1 дружина
Артилерийски полк – 6 батареи
Планинска артилерия  - 1 батарея
Дивизионна кавалерия – 1 сотня
Полева жандармерия – 1 сотня
Возарски части – 1 батальон

В състава на дивизията влизат: 1 санитарна рота, 1 санитарен транспорт, 1 дивизионна болница, 1 продоволствено отделение и 1 жандармска сотня полурота.

Кавалерийската дивизия се състои от 4 конни полка, разделени на 2 кавалерийски бригади.
Конвоят на Негово Царско Величество състои при Щаба на армията.
Всички други войскови части, учреждения и пр. Са в разпореждането на Щаба на армията.


Резервна армия през 1892 г.

Резервната пехота -  Съставлява се от съществуващите в мирно време 24 пехотни резервни полка. Във всеки полк има по 4 дружини и 1 возарска рота, 1 дружина има 4 роти по военен състав.

Резервната кавалерия – Образува се от жандармерията и от войници-кавалеристи от запаса на действащата и резервна армия и се състои от 6 отделни кавалерийски дивизиона, с по 2 или 3 ескадрона в дивизион.

Резервната артилерия – Състои се от 6 резервни артилерийски полка, с по 4-6 полеви батареи във всеки полк и от 6 планински батареи с по 4 оръдия в батарея. Артилерийските полкове се формират чрез развръщането на съществуващите в мирно време 6 резервни батареи, а планинските батареи се съставляват при мобилизация.

Резервните инженерни войски - Състоят се от 6 отделни пионерни роти,формирани от резервни войници, числящи се в резервната армия, като се взема кадър от пионерната бригада.

Резервните спомагателни войски и учреждения – Състоят се от 6 возарски батальона с по 1 продоволствена рота, 1 паркова рота и 1 санитарна рота със санитарен транспорт в батальона, 6 дивизионни болници, артилерийски парк,. В случай, че Резервната армия действа отделно от Действащата, се прибавят: подвижна артилерийска работилница и 6 продоволствени отделения.

Частите от Резервната армия се съединяват и образуват: 6 отделни дивизии и части, принадлежащи на цялата армия.

Нормален състав на дивизия:

4 резервни полка – 16 дружини
1 артилерийски полк – 4-6 батареи
Планинска артилерия – 1 батарея
Кавалерия – 1 дивизион
Пионери – 1 рота

Към всяка дивизия има: 1 возарски батальон, 1 дивизионна болница и 1 продоволствено отделение.

Останалите части са общи за цялата армия.


Народно опълчение през 1892 г.:

Народното опълчение бива само пехота със следващия състав:

- От първия призив – „Толкова роти, колкото околии има в Княжеството. Всичките роти образуват 24 окръжни дружини с толкова роти в дружина, колкото административни околии има в полковото военно окръжие.”
- От втория призив – „Толкова роти, колкото околии има в Княжеството, които се свеждат в дружини само когато окръжните дружини излязат от своя окръг. Опълченците от този призив служат изключително в окръга си.”
- „В случай на нужда от 24-те опълченски дружини от първия призив се образуват 6 отделни опълченски полка с по 4 дружини в полк”.


Личен състав на действащата армия в мирно време:

Генерали - 1

- В Централното управление – 1

Полковници – 2
 
- В Централното управление – 2

Подполковници – 150

- В Централното управление – 21
- В Пехотните дивизии – 79
- В Кавалерийската дивизия – 18
- В Артилерията – 12
- В Пионерната бригада – 1
- Във Флотилията и Морската част – 1
- В Резервните Пехотни дивизии – 18

Майори – 82

- В Централното управление – 7
- В Пехотните дивизии – 41
- В Кавалерийската дивизия – 1
- В Артилерията – 19
- В Пионерната бригада – 4
- Във Флотилията и Морската част – 1
- В Резервните Пехотни дивизии – 6
- В Резервната Артилерия - 3

Капитани - 414

- В Централното управление – 18
- В Пехотните дивизии – 226
- В Кавалерийската дивизия –
- В Артилерията – 62
- В Пионерната бригада – 20
- Във Флотилията и Морската част – 
- В Резервните Пехотни дивизии – 72
- В Резервната Артилерия - 15

Поручици – 693

-  В Централното управление – 5
- В Пехотните дивизии – 468
- В Кавалерийската дивизия – 36
- В Артилерията – 83
- В Пионерната бригада – 15
- Във Флотилията и Морската част – 1
- В Резервните Пехотни дивизии – 85
- В Резервната Артилерия -

Подпоручици – 560

- В Централното управление –
- В Пехотните дивизии – 452
- В Кавалерийската дивизия – 29
- В Артилерията – 40
- В Пионерната бригада – 36
- Във Флотилията и Морската част –  3
- В Резервните Пехотни дивизии –
- В Резервната Артилерия -

Ротмистри - 31

-  В Централното управление –
- В Пехотните дивизии –
- В Кавалерийската дивизия – 31
- В Артилерията –
- В Пионерната бригада –
- Във Флотилията и Морската част – 
- В Резервните Пехотни дивизии –
- В Резервната Артилерия -

Лейтенанти - 6

- В Централното управление –
- В Пехотните дивизии –
- В Кавалерийската дивизия –
- В Артилерията –
- В Пионерната бригада –
- Във Флотилията и Морската част –  6
- В Резервните Пехотни дивизии –
- В Резервната Артилерия -

Мичмани - 9

- В Централното управление –
- В Пехотните дивизии –
- В Кавалерийската дивизия –
- В Артилерията –
- В Пионерната бригада –
- Във Флотилията и Морската част –  9
- В Резервните Пехотни дивизии –
- В Резервната Артилерия -

Санитарни лекари - 39

- В Централното управление – 1
- В Пехотните дивизии –  37
- В Кавалерийската дивизия –
- В Артилерията – 1
- В Пионерната бригада –
- Във Флотилията и Морската част –
- В Резервните Пехотни дивизии –
- В Резервната Артилерия -

Младши лекари - 37

- В Централното управление – 1
- В Пехотните дивизии –  24
- В Кавалерийската дивизия – 4
- В Артилерията – 6
- В Пионерната бригада – 1
- Във Флотилията и Морската част – 1
- В Резервните Пехотни дивизии –
- В Резервната Артилерия -

Ветеринари - 11

- В Централното управление –
- В Пехотните дивизии – 
- В Кавалерийската дивизия – 5
- В Артилерията – 6
- В Пионерната бригада –
- Във Флотилията и Морската част –
- В Резервните Пехотни дивизии –
- В Резервната Артилерия -

Юнкери – 450
В Старши клас – 120
В Младши клас - 330

Оркестранти

Капелмайстори - 30

- В Централното управление –
- В Пехотните дивизии –  24
- В Кавалерийската дивизия – 4
- В Артилерията –
- В Пионерната бригада – 1
- Във Флотилията и Морската част – 1
- В Резервните Пехотни дивизии –
- В Резервната Артилерия -

Музиканти - 616

-  В Централното управление –
- В Пехотните дивизии –  502
- В Кавалерийската дивизия – 76
- В Артилерията –
- В Пионерната бригада – 19
- Във Флотилията и Морската част – 19
- В Резервните Пехотни дивизии –
- В Резервната Артилерия -

Нижни чинове /солдати/:

Фелдфебели и унтерофицери – 5278

- В Централното управление – 3363
- В Пехотните дивизии –  502
- В Кавалерийската дивизия – 297
- В Артилерията – 603
- В Пионерната бригада – 200
- Във Флотилията и Морската част – 109
- В Резервните Пехотни дивизии – 637
- В Резервната Артилерия - 69

Войници /Солдати/ – 27 554

- В Централното управление –
- В Пехотните дивизии –  17 100
- В Кавалерийската дивизия – 2471
- В Артилерията – 4 189
- В Пионерната бригада – 1577
- Във Флотилията и Морската част – 300
- В Резервните Пехотни дивизии – 1440
- В Резервната Артилерия - 531
Фелдшери и санитари - 631

- В Централното управление –
- В Пехотните дивизии –  374
- В Кавалерийската дивизия – 63
- В Артилерията – 128
- В Пионерната бригада – 28
- Във Флотилията и Морската част – 2
- В Резервните Пехотни дивизии – 24
- В Резервната Артилерия - 12

Всичко – 33 463

- В Централното управление –
- В Пехотните дивизии –  20 837
- В Кавалерийската дивизия – 2777
- В Артилерията – 4 920
- В Пионерната бригада – 1805
- Във Флотилията и Морската част – 411
- В Резервните Пехотни дивизии – 2101
- В Резервната Артилерия - 612

Във военно време „числото на офицерите, заедно със запасните се удвоява, а нижните чинове, без народното опълчение, достигат 195 000 души”.
 

Ген. Михаил Савов