Четвърта пехотна Преславска дивизия

 Четвърта пехотна Преславска дивизия е формирана на 1 януари 1892 г.

 Четвърта пехотна Преславска дивизия преди и по време на Балканските войни 1912 – 1913 г.

 През 1907-1908 г., преди началото на  Балканските войни 1912-1913 г. разписанието на дивизията е както следва:

Щаб в град Шумен

Началник на дивизията:  Генерал-майор Стилиян Ковачев

Началник-щаб: Полковник Иван Иванов

Дивизионен интендант: Подполковник Димитър Мамарчев

Старши адютант: .........................................

Дивизионен инженер: Майор Атанас Данаилов

Дивизионен лекар: Санитарен Майор Иван Бацаров

Дивизионна болница

Началник на болницата: Санитарен Майор Янко Димов

Домакин: Капитан Никола Абаджиев


 І-ва Бригада

 Формирана на 1 януари 1899 г.

 Щаб в Шумен.

Командир на бригадата: Полковник Ваклин Церковски

И. д. Началник-щаб: Ротмистър Димитър Мустаков

Старши адютант: Капитан Васил Жеков


 7-ми пехотен Преславски полк

 Формиран на 12 октомври 1884 г.

Щаб в Шумен

Командир на полка: Подполковник Бошко Икономов

Помощник: Подполковник Кирил Кирилов

Началник на полковото военно окръжие: Подполковник Тодор Габеров

Полкови интендант: Майор Григор Кюркчиев

Адютант: Поручик Иван Чорбаджиев

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Атанас Добрев

Командир на 2-ра дружина: Майор Илия Раев

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Димитър Данов

Командир на 2-ра рота: Капитан Димитър Комсиев

Командир на 3-та рота: Капитан Димитър Захариев

Командир на 4-та рота: Капитан Антон Юрданов

Командир на 5-та рота: Капитан Константин Юрданов

Командир на 6-та рота: Капитан Георги Герганов

Командир на 7-ма рота: Капитан Никола Сакъзов

Командир на 8-ма рота: Капитан Добри Чинтулов

Командир на нестроева рота: Капитан Михаил Донев

И. д. Старши лекар: Санитарен Поручик Димитър Димириев


19-ти пехотен Шуменски  полк

 Формиран на 19  октомври 1889 г.

 Щаб в Разград

 Командир на полка: Подполковник Христо Паков

Помощник: Подполковник Панчо Карабаров

Началник на полковото военно окръжие: Подполковник Филип Панайотов

Полкови интендант: Майор Антон Дяков

Адютант: Поручик Александър Пенев

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Наум Маринов

Командир на 2-ра дружина: Майор Никола Свещаров

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Христо Рачев

Командир на 2-ра рота: Капитан Иван Бешевлиев

Командир на 3-та рота: Капитан Стефан Иванов

Командир на 4-та рота: Капитан Петко Чуков

Командир на 5-та рота: Капитан Иван Халачев

Командир на 6-та рота: Капитан Павел Лютев

Командир на 7-ма рота: Капитан Петър Динелов

Командир на 8-ма рота: Капитан Петър Халачев

Командир на нестроева рота: Капитан Григор Христов

 Старши лекар: Санитарен Капитан Станчо Батанов


 ІІ-ра Бригада

 Формирана на 1 януари 1899 г.

 Щаб във Варна.

 Командир на бригадата: Полковник Михаил Вълков

И. д. Началник-щаб: Капитан Тодор Гиргинов

Старши адютант: Капитан Александър Димитров


 8-ми пехотен Приморски на Н.Ц.В. Княгиня Мария-Луиза полк

 Формиран на 12 октомври 1884 г.

 Щаб във Варна

 Командир на полка: Полковник Иван Софрониев

Помощник: Подполковник Минчо Киряков

Началник на полковото военно окръжие: Подполковник Димитър Парушев

Полкови интендант: Майор Хараламби Гинев

Адютант: Поручик Васил Тодоров

 Дружинни командири:

 Командир на 1-ва дружина: Майор Михаил Петров

Командир на 2-ра дружина: Майор Константин Шишков

 Ротни командири:

 Командир на 1-ва рота: Капитан Васил Пиперков

Командир на 2-ра рота: Капитан Константин Черешаров

Командир на 3-та рота: Капитан Лука Хамамджиев

Командир на 4-та рота: Капитан Аврам Шишков

Командир на 5-та рота: Капитан Михаил Вучев

Командир на 6-та рота: Капитан Никола Бриньоли

Командир на 7-ма рота: Капитан Атанас Манов

Командир на 8-ма рота: Капитан Панайот Анастасов

Командир на нестроева рота: Капитан Димитър Паскалев

 Старши лекар: Санитарен Майор Марко Хараламбиев


31-ви пехотен Варненски полк

 Формиран като 7-ми резервен полк на 1 януари 1899 г. В състав на 31-ви пехотен Варненски полк от 1 януари 1904 г.

 Щаб в град Силистра

 Командир на полка: Подполковник Марко Марков

Помощник: Подполковник Драгомир Казанджиев

Началник на полковото военно окръжие: Подполковник Асен Николов

Полкови интендант: Майор Никола Дражков

Адютант: Поручик Никола Мижорков

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Подполковник Ангел Сребров

Командир на 2-ра дружина: Майор Юрдан Аврамов

 Ротни командири:

 Командир на 1-ва рота: Капитан Анастас Наков

Командир на 2-ра рота: Капитан Иван Найденов

Командир на 3-та рота: Капитан Панайот Георгиев

Командир на 4-та рота: Капитан Антон Кожухаров

Командир на 5-та рота: Капитан Иван Шопов

Командир на 6-та рота: Капитан Васил Златков

Командир на 7-ма рота: Капитан Спас Ангелов

Командир на 8-ма рота: Капитан Тодор Петров

Командир на нестроева рота: Капитан Янко Контев

 Старши лекар: Санитарен Майор Захарий Петров


5-ти Артилерийски полк

Формиран на 31 март 1889 г.

 Щаб в Шумен

 Командир на полка : Полковник Димитър Перниклийски

Полкови интендант: Подполковник Стефан Карастоянов

Адютант: Капитан Денчо Бояджиев

 Началници на Артилерийски отделения:

 Началник на 1-во Артилерийско отделение: Подполковник Иротей Сирманов

Началник на 2-ро Артилерийско отделение: Майор Иван Марков

Батарейни командири:

Командир на 1-ва батарея : Майор Юрдан Велчев

Командир на 2-ра батарея: Майор Димитър Карадимов

Командир на 3-та батарея: Майор Петко Тетевенски

Командир на 4-та батарея: Майор Васил Савов

Командир на 5-та батарея: Майор Георги Касъров

Командир на 6-та батарея:  Майор Киро Николов

 Завеждащ парковото имущество: Майор Антон Бучевинов

Медицински  лекар: Санитарен Капитан Иван Златаров

Ветеринарен лекар: Санитарен Подпоручик Илия Иванов


4-та Пионерна дружина

Формирана като 1-ва Пионерна дружина на  1 януари 1888 г. Преименувана на 4-та Пионерна дружина  на 1 януари  1904 г.

 Към 4-та пехотна Преславска дивизия

 Щаб в гр. Шумен

 Командир на дружината: Подполковник Ангел Христов

Помощник: Майор Константин Кънчев

Адютант- Ковчежник: Поручик Илия Силвестров

 Ротни командири:

 Командир на 1-ва рота: Капитан Стефан Цанев

Командир на 2-ра рота: Капитан Стоян Величков

Командир на Техническа рота: Капитан Стефан Хараланов

Медицински лекар: --------------------------------------------------

Албум, подарен на княз Фердинанд І от офицерите от Шуменския сборен лагер
Офицери от 19-ти пехотен Шуменски полк
5-ти Артилерийски полк - снимка от книгата "Бойна прослава"
5-ти Артилерийски полк - снимка от книгата "Бойна прослава"