Трета пехотна Балканска дивизия

Трета пехотна Балканска дивизия е формирана на 1 януари 1892 г.

Трета пехотна Балканска дивизия преди и по време на Балканските войни 1912 – 1913 г.

Формирана на 1 януари 1892 г.

През 1907 - 1908 г. преди началото на Балканските войни 1912 - 1913 г. разписанието на дивизията е както следва:

Щаб в Сливен

Началник на дивизията: Полковник Иван Радионов
И.д. Началник-щаб: Подполковник Тодор Митов
Старши адютант: Майор Георги Долапчиев
Дивизионен инженер:--------------------------------
Дивизионен лекар: Санитарен Подполковник Константин Дагоров

Дивизионна болница

Началник на болницата: Санитарен Майор Георги Стаматов
Домакин: Капитан Михаил Щилянов


І-ва Бригада

Формирана на 1 януари 1899 г.

Щаб в Сливен

Командир на бригадата: Полковник Ангел Панев
И. д. Началник-щаб: Капитан Петър Мидилев
И. д. Старши адютант: Капитан Иван Кирпиков


11-ти пехотен Сливенски полк

Формиран на 23 декември 1885 г.

Щаб в Сливен

Командир на полка: Полковник Атанас Узунов
Помощник: Подполковник Димитър Чинтулов
Началник на полковото военно окръжие: Подполковник Христо Събов
Полкови интендант: Майор Тодор Сяров
Адютант: Поручик Иван Илиев

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Миню Абаджиев
Командир на 2-ра дружина: Майор Никола Писаров

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Петър Лазаров
Командир на 2-ра рота: Капитан Владимир Попов
Командир на 3-та рота: --------------------------------
Командир на 4-та рота: Капитан Юрдан Симеонов
Командир на 5-та рота: Капитан Димитър Бояджиев
Командир на 6-та рота: Капитан Захарий Джупунов
Командир на 7-ма рота: Капитан Коста Радулев
Командир на 8-ма рота: Капитан Юрдан Боев
Командир на нестроева рота: Капитан Стефан Таргов

Старши лекар: Санитарен Капитан Антон Златаров


32-ри пехотен Загорски полк

Формиран като 8-ми Резервен полк на 1 януари 1899 г. 32-ри пехотен Загорски полк от 1 януари 1904 г.

Щаб  и една дружина в гр. Нова Загора.
Една дружина в Сливен

Командир на полка: Подполковник Анастас Петров
Помощник: Подполковник Стоян Маринов
И. д. Началник на полковото военно окръжие:  Майор Тодор Шапкаров
Полкови интендант: Майор Петър Джамбазов
Адютант: Капитан Минчо Сотиров

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Панайот Трифонов
Командир на 2-ра дружина: Майор Атанас Петров

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Стефан Дончев
Командир на 2-ра рота: Капитан Илия Чолаков
Командир на 3-та рота: Капитан Стойчо Гаруфалов
Командир на 4-та рота: Капитан Стефан Икономов
Командир на 5-та рота: Капитан Димитър Попов
Командир на 6-та рота: Капитан Велико Маринов
Командир на 7-ма рота: Капитан Добри Коларов
Командир на 8-ма рота: Капитан Христо Рашев
Командир на нестроева рота: Капитан Тодор Етимов

Старши лекар: Санитарен Капитан Иван Мендизов


ІІ-ра Бригада

Формирана на 1 януари 1899 г.

Щаб в Ямбол

Командир на бригадата: Полковник Никола Рибаров
И. д. Началник-щаб: Капитан Константин Георгиев
Старши адютант: Капитан Иван Станчев


24-ти пехотен Черноморски полк

Формиран на 19 януари 1899 г.

Щаб в Бургас

Командир на полка: Полковник Георги Иванов
Помощник: Подполковник Семерджиев
Началник на полковото военно окръжие: Полковник Петър Рашков
Полкови интендант: Майор Стойко Шиваров
Адютант: Поручик Димитър Димов

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Атанас Юшенлийски
Командир на 2-ра дружина: Майор Иван Иванов

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Симеон Митев
Командир на 2-ра рота: Капитан Васил Панайотов
Командир на 3-та рота: Капитан Димитър Димитриев
Командир на 4-та рота: Капитан Белю Киров
Командир на 5-та рота: Капитан Васил Бананов
Командир на 6-та рота: Капитан Никола Витанов
Командир на 7-ма рота: Капитан Димитър Драмов
Командир на 8-ма рота: Капитан Михаил Лазаров
Командир на нестроева рота: Капитан Младен Станев

Старши лекар: Санитарен Капитан Петър Стоянов


29-ти пехотен Ямболски полк

Формиран като 5-ти Резервен полк на 1 януари 1899 г. 29-ти пехотен Ямболски полк от 1 януари 1904 г.

Щаб и една дружина в Ямбол, една дружина в Казъл-Агач /Елхово/, една рота в Каваклии /Тополовград/

Командир на полка: Полковник Гиню Кърджиев
Помощник: Подполковник Тилю Колев
Началник на полковото военно окръжие: Подполковник Васил Мандров
Полкови интендант: Майор Георги Дуков
Адютант: Поручик Начо Цветков

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Сава Димитриев
Командир на 2-ра дружина: Майор Ботю Мандов

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Александър Димитров
Командир на 2-ра рота: Капитан Димитър Пирузев
Командир на 3-та рота: Капитан Кръстю Жечев
Командир на 4-та рота: Капитан Васил Шишков
Командир на 5-та рота: Капитан Петър Попов
Командир на 6-та рота: Капитан Аристотел Петков
Командир на 7-ма рота: Капитан Христо Паунов
Командир на 8-ма рота: Капитан Павел Тасков
Командир на нестроева рота: Капитан Константин Лалев

Старши лекар: Санитарен Капитан Сасон Алкалай


6-ти Артилерийски  полк

Формиран на 31 март 1889 г.

Щаб в Сливен

Командир на полка: Полковник Петър Вариклечков
Полкови интендант: Подполковник Иван Тотев
Адютант: Поручик Георги Ганев

Началници на Артилерийски отделения:

Началник на 1-во Артилерийско отделение: Подполковник Димитър Русчев
Началник на 2-ро Артилерийско отделение: Подполковник Пантелей Парасков

Батарейни командири:

Командир на 1-ва батарея : Майор Георги Попов
Командир на 2-ра батарея: Майор Георги Чакъров
Командир на 3-та батарея: Майор Васил Веселинов
Командир на 4-та батарея: Майор Тома Попов
Командир на 5-та батарея: Майор Юрдан Проданов
Командир на 6-та батарея:  Майор Васил Петров

Завеждащ парковото имущество: Майор Гани Василев
Медицински  лекар: Санитарен Поручик Ангелко Любенов
Ветеринарен лекар: Санитарен Майор Димо Повивков


3-та Пионерна дружина

Формирана на 1 януари  1893 г.

Към 3-та пехотна Балканска дивизия

Щаб в гр. Ямбол

Командир на дружината: Майор Ангел Радославов
Помощник: Майор Петър Пенков
Адютант: Поручик Емануил Джерахов

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Владимир Чалъков
Командир на 2-ра рота: Капитан Милан Владимиров
Командир на Техническа рота: Капитан Божидар Ганчев
Медицински лекар: Санитарен Поручик Юрдан Моллов

Бойна слава:

Балканска война 1912 - 1913 г.

На 19 и 20 октомври 1912 г. в боевете срещу турците при Бунар Хисар.

На 4 и 5 ноември в атаката на Чаталджанската позиция.

Междусъюзническата война 1913 г.

На 17, 18 и 19 юни 1913 г. в боевете срещу гърците по долината на Вардар в района на Гевгели.

На 20, 21, 22 и 23 юни 1913 г. срещу гръцките дивизии при Лахна, Кукуш и Калиново.

На 22, 23 и 24 юни 1913 г. срещу гръцката армия при Дойранското езеро.

От 18 до 24 юни 1913 г. в боевете за разгрома на сръбската Тимошка дивизия при Криволак, Драгоево и Топлик.

На 7, 8, 14 и 15 юли 1913 г. в боевете срещу гърците при връх Беаз тепе.

На 16 и 17 юли 1913 г. при Пехчево и връх Кавица.

Първата Световна война 1915 – 1918  г.

Сръбски фронт

На 1 октомври 1915 г. в боевете при форсирането на границата в участъка Руен – Гюешево – връх Голям.

На 2 и 3 октомври 1915 г. в боевете срещу сърбите при върховете Китка, Чопино и Султан тепе.

От 10 до 15 октомври 1915 г. в боевете при Скопие, Дренова глава, Китце и Грап.

От 18 до 20 октомври 1915 г. в боевете при Бозовик, Лисец, Кукавица планина и Прешово – Бояновци.

От 21 до 23 октомври 1915 г. в боевете при Ясеново, Миляковичка  Чука, и Кукавица планина.

От 28 октомври до 1 ноември 1915 г. в боевете при височините Ковиляк, Велю глава, село Муси баба и Жарка.

От 6 до 26 ноември 1915 г. в боевете при Феризович и Призрен.


Македонски  фронт /срещу сърби, французи, англичани и руснаци/:

От 17 до 31 август 1916 г. в боевете при село Пожар и връх Ковил.

На 25, 26 и 27 юли 1916 г. в боевете при връх Кукуруз, Ковил и Преслап.

От 16 август до 20 септември 1916 г. в боевете при Каймакчалан.

От 1 юли до 31 декември 1917 г. в боевете на линията Баховски рид – Димова поляна.

От 1 януари до 14 септември 1918 г. в боевете на участъка Добро поле – Преслап – Ковил, Малка и Голяма Яребична.

От 15 до 18 септември 1918 г. в бовете на участъка Добро поле, на позициите при върховете Ковил, Биюк таш, Преслап, Червената вода и Рупите.

От 19 до 30 септември 1918 г. в ариегардни боеве при Галубец, село Барово, село Бресовица, Демир Капия, Градецка планина и Бели камен.

Чамурли. Щаб на дивизия
Ваза от артилерийска гилза - дъно
Ваза от артилерийска гилза
Дойранското езеро
Българските позиции край Дойранското езеро
ІІІ-та Балканска дивизия минава Шар планина. Худ. Борис Денев
Наблюдателен пост срещу англо-френците