Генерал Данаил Николаев

Генерал Данаил Николаев е роден в Болград, Бесарабия, през 1852 г. През 1875 г. завършва военно училище в Одеса. Взема участие в Сръбско-турската война 1876 г. През Руско-турската освободителна война (1877-1878) като командир на рота в Българското опълчение се отличава в боевете при Шипка-Шейново. На 6 септември 1885 г. при обявяване на Съединението ръководи войските в Пловдив. Един от малцината удостоени със званието генерал от пехотата.

След победата при Сливница на 10 ноември 1885 г. българската армия предприема контранастъпление към Пирот. Българските войски овладяват Драгомански-те височини, след което продължават настъплението си. Общото им командване се поверява на подполковник Данаил Николаев. Нишавската армия е разположена на естествено силни позиции от Планиница до Остри връх. Въпреки това българските войски успяват да я отхвърлят. Главните сили на сръбската армия заемат Нешков връх. Тук става най-кървавата схватка през цялата война. Победители излизат българите. Дванадесети пехотен сръбски полк е разгромен. Само 4-та Търновска дружина залавя 150 пленници. Българските войски преминават границата и преследват отстъпващия противник чак до р. Нишава. Нишавската армия отстъпва и заема пози ции по височините около Пирот. Те имат форма на подкова, обърната срещу настъпващите български войски. С нощни атаки българските части овладяват двата върха - Северен и Южен Черни връх, и се насочват срещу Нишорските височини, които имат ключово значение. След ожесточен бой сърбите са принудени да отстъпят. Главните сили нахлуват в Пирот и след оспорвана борба на 15 ноември го овладяват. Разгромената Нишавска армия отстъпва в безредие. Германският военен капацитет Мьолер пише: „Сръбската армия бе не само разбита, но и беше почти беззащитна и енергичното продължаване на войната от страна на България вероятно щеше да стане не преследване, а лов на хора, което в най-късо време трябваше да доведе до пълното поражение на вече разпръснатите дивизии". Намесата на Австро-Унгария в защита на Сърбия довежда до прекратяването на военните действия. Контранастъплението на българските войски получава висока оценка в чуждестранния военен печат. В него се изтъкват бързината и стремителността в провеждането му. Дунавската сръбска дивизия дори не е успяла да изкара на позиция артилерията си, когато българските войски вече я атакуват.

Един военен теоретик пише: „Действията при град Пирот на 15 ноември са тъй интересни и толкова резултатни за българската армия, щото наистина заслужават изучаване и похвала". Високата оценка в чуждестранния военен печат получава организацията и воденето на отбраната на Сливнишката позиция. В италианския печат е отбелязано, че с организацията и воденето на отбраната при Сливница българската армия е „изпреварила времето". Новост за тогавашните схващания е изграждането на групова, ешелонирана в дълбочина отбрана, която има безспорни предимства над господстващото по онова време линейно очертание на отбраната, както и изграждането на фортификационни съоръжения с по-нисък профил без ровове пред тях, които осигуряват активност на отбраната.

 

Източник:Военна история, 2007 г.

 

Генерал Данаил Николаев, х. Ярослав Вешин Роден на 30 декември 1852 г. в Болград, Русия. Военен министър в навечерието на Балканските войни, първият български офицер, получил най-високото звание в Българската армия: генерал от пехотата.