І-ва Конна бригада

Формирана на 1 януари 1904 г.

Щаб в София

Командир на бригадата: Полковник Петър Салабашев
Вр. Адютант: Ротмистър Сава Вуйчев

1-ви  Конен на Н. Ц. Височество полк

Формиран на 24 декември 1883 г.

Щаб в София

Командир на полка: Полковник Стоян Данаилов
Полкови интендант: Подполковник Стефан Тодоров
Адютант: Поручик Георги Калчев

Ескадронни командири:

Командир на 1-ви ескадрон: Ротмистър Петър Стоянов
Командир на 2-ри ескадрон: Ротмистър Дочо Братанов
Командир на 3-ти ескадрон: Ротмистър Атанас Коджов
Командир на 4-ти ескадрон: Ротмистър Михаил Войников
Медицински лекар: Санитарен Капитан Първан Димитров
Ветеринарен лекар: Санитарен Майор Юрдан Иванов


2-ри  Конен на Н. Ц. В. Княгиня Мария-Луиза полк

Формиран на 18 октомври 1880 г.

Щаб в  гр. Лом

Командир на полка: Подполковник Константин Михайлов
Полкови интендант: Майор Александър Желев
Адютант: Поручик Иван Кермикчиев

Ескадронни командири:

Командир на 1-ви ескадрон: Майор Петър Николов
Командир на 2-ри ескадрон: Майор Диаманди Николов
Командир на 3-ти ескадрон: Майор Павел Мушанов
Командир на 4-ти ескадрон: Майор Тодор Виденов
Медицински лекар: Санитарен Поручик Недко Вълков
Ветеринарен лекар: Санитарен Поручик Владимир Митковски


5-ти  Конен полк

Формиран като дивизион на 4 юли 1901 г. 5-ти Конен полк от 1 януари 1907 г.

Щаб в  гр. Брезник

Командир на полка: Майор Петър Кацаров
Полкови интендант: Майор Александър Бърнев
Адютант- Ковчежник: Александър Димитров

Ескадронни командири:

Командир на 1-ви ескадрон: Ротмистър Димитър Фтичев
Командир на 2-ри ескадрон: Ротмистър Ефтим Китанчев
Командир на 3-ти ескадрон: Ротмистър Георги Цанев
Ветеринарен лекар: -------------------------------------------

Лъв на щандарта на 1-ви конен полк
Конници. Българска кавалерия - илюстрована картичка
Негово Императорско Величество Кайзер Вилхелм ІІ поздравява българската конница
Казармите на 1-конен полк
Казармите на 1-конен полк
Разезд