Втора пехотна Тракийска дивизия

Втора пехотна Тракийска дивизия е формирана на 1 януари 1892 г.

Втора пехотна Тракийска дивизия преди и по време на Балканските войни 1912 – 1913 г.

През 1907 - 1908 г., преди началото на  Балканските войни 1912 - 1913 г. разписанието на дивизията е както следва:

Щаб в град Пловдив

Началник на дивизията: Полковник Иван Фичев
Началник-щаб :  Полковник Тодор Кантарджиев
Дивизионен адютант: Подполковник Недю Русев
Старши адютант: Майор Константин Гладичев
Дивизионен инженер: ------------------------------
Дивизионен лекар: Санитарен Подполковник Георги Мачев

Дивизионна болница

Началник на болницата: Санитарен Майор Димо Кьойбашиев
Домакин: Капитан Пеню Найденов


І-ва Бригада

Формирана на 1 януари 1899 г.

Щаб в гр. Пловдив

Командир на бригадата: Полковник Христо Луков
Началник-щаб: Майор Александър Цветков
Старши адютант: Капитан Никола Константинов


9-ти пехотен Пловдивски на Н.Ц.В. Княгиня Клементина Сакс-Кобург-Готска полк

Формиран на 23 декември  1885 г.

Щаб в Пловдив

Командир на полка: Подполковник Димитър Петрунов
Помощник: Подполковник Иван Пашинов
И. д. Началник на полковия военен окръг: Майор Иван Балтаджиев
Полкови интендант: Майор Христо Брайков
Адютант: Поручик Петър Белевски

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Злати Костов
Командир на 2-ра дружина: Майор Тодор Василев

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Никола Топалов
Командир на 2-ра рота: Капитан Апостол Константинов
Командир на 3-та рота: Капитан Спас Ангелов
Командир на 4-та рота: Капитан Стефан Димитриев
Командир на 5-та рота: Капитан Петър Коняров
Командир на 6-та рота: Капитан Димитър Василев
Командир на 7-ма рота: Капитан Тодор Цветков
Командир на 8-ма рота: Капитан Константин Аврамов
Командир на нестроева рота: Капитан Димитър Павлов

Старши лекар: Санитарен Капитан  Георги Джамджиев


21-ви пехотен Средногорски полк

Формиран на 19 януари  1899 г.

Щаб в Пловдив

Командир на полка: Полковник Симеон Янков
Помощник: Подполковник Христо Недялков
Началник на полковия военен окръг: Подполковник Никола Фичев
Полкови интендант: Майор Стефан Иванов
Адютант: Поручик Иван Бонев

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Петър Паунов
Командир на 2-ра дружина: Майор Илия Врачев

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Иван Аврамов
Командир на 2-ра рота: Капитан Павел Михайлов
Командир на 3-та рота: Капитан Петър Топкаров
Командир на 4-та рота: Капитан Константин Гюмюшев
Командир на 5-та рота: Капитан Владимир Ганев
Командир на 6-та рота: Капитан Тодор Челбов
Командир на 7-ма рота: Капитан Иван Тодоров
Командир на 8-ма рота: Капитан Тодор Нейков
Командир на нестроева рота: Капитан Андрей Илиев

Старши лекар: Санитарен Капитан  Георги Дамянов


ІІ-ра Бригада

Формирана на 1 януари 1899 г.

Щаб в гр. Пазарджик

Командир на бригадата: Полковник Димитър Гешев
Началник-щаб: Майор Тодор Марков
Старши адютант: Капитан Никола Христов


27-ми пехотен Чепински полк

Формиран като 3-ти Резервен полк на 1 януари 1899 г. От 1 януари 1904 г. като 27-ми пехотен Чепински полк

Щаб в Пазарджик

Командир на полка: Полковник Петър Петрунов
Помощник: Подполковник Никола Буюклиев
И. д. Началник на полковия военен окръг: Майор Христо Комсиев
Полкови интендант: Майор Стефан Бояджиев
Адютант: Поручик Христо Коджейков

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Иван Семов
Командир на 2-ра дружина: Майор Лазар Василев

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Найден Шулеков
Командир на 2-ра рота: Капитан Петър Николов
Командир на 3-та рота: Капитан Цончо Славейски
Командир на 4-та рота: Капитан Сава Георгиев
Командир на 5-та рота: Капитан Христо Петров
Командир на 6-та рота: Капитан Петър Ангелиев
Командир на 7-ма рота: Капитан Стоян Нягулов
Командир на 8-ма рота: Капитан Христо Карабаджаков
Командир на нестроева рота: Капитан Моско Беров

Старши лекар: Санитарен Майор Лука Ванков


28-ми пехотен Стремски полк

Формиран като 4-ти Резервен полк на 1 януари 1899 г. От 1 януари 1904 г. като 28-ми пехотен Стремски полк

Щаб в Карлово

Командир на полка: Подполковник Стоян Стоянов
Помощник: Подполковник Тодор Попов
Началник на полковия военен окръг: Подполковник Хараламби Кметов
Полкови интендант: Подполковник Димитър Свинаров
Адютант: --------------------------------

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Христо Келямов
Командир на 2-ра дружина: Майор Георги Ташев

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Злати Стоянов
Командир на 2-ра рота: Капитан Тома Томов
Командир на 3-та рота: Капитан Васил Кунчев
Командир на 4-та рота: Капитан Петър Бърнев
Командир на 5-та рота: Капитан Христо Загорски
Командир на 6-та рота: Капитан Андрей Радански
Командир на 7-ма рота: Капитан Васил Вълков
Командир на 8-ма рота: Капитан Тодор Геров
Командир на нестроева рота: Капитан Тодор Русев

Старши лекар: Санитарен Капитан Райчо Ангелов


3-ти Артилерийски  на Н.Ц.В. Престолонаследника Княз Търновски полк

Формирано на 23 декември 1885 г

Щаб в Пловдив

Командир на полка: Полковник Васил Събов
Полкови интендант: Подполковник Христо Каракановски
Адютант: Поручик Бончо Бончев


Началници на Артилерийски отделения:

Началник на 1-во Артилерийско отделение: Подполковник Стефан Николов
Началник на 2-ро Артилерийско отделение: Подполковник Стефан Шопов

Батарейни командири:

Командир на 1-ва батарея : Майор Константин Венедиков
Командир на 2-ра батарея: Майор Георги Тодоров
Командир на 3-та батарея: Майор Кръстю Ангелов
Командир на 4-та батарея: Майор Никола Каблешков
Командир на 5-та батарея: Майор Иван Донков
Командир на 6-та батарея:  Майор Петър Галунски

Завеждащ парковото имущество: Капитан Никола Михлюзов
Медицински  лекар: Санитарен Капитан Никола Кръчмаров
Ветеринарен лекар: Санитарен Майор Руси Цветков


2-ра Пионерна дружина

Формирана на 1 януари  1904 г.

Към 2-ра пехотна Тракийска дивизия

Щаб в гр. Пещера

Командир на дружината: Подполковник Александър Атанасов
Помощник: Майор Георги Пиперов
Адютант-Ковчежник: Поручик Христо Николов

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Димитър Рашеев
Командир на 2-ра рота: Капитан Дабко Устагенчев
Командир на Техническа рота: Капитан Константин Боев
Медицински лекар: Санитарен Поручик Илия Георгиев

Наблюдателен пост срещу англо-френците
Забавления на фронта
2-ра пехотна Тракийска дивизия
Английски оръдия, взети от ІІ-ра пехотна Тракийска дивизия, в боевете при Орманли и Каяли
Ген.майор Димитър Гешев, началник на 2-ра пехотна Тракийска дивизия
Главнокомандващият ген. Никола Жеков, Н. Ц. В. Престолнаследникът княз Борис, началникът на 2-ра армия ген. Тодоров при Щаба на ІІ-ра Тракийска дивизия
Щаб на 2-ра Тракийска дивизия - худ. Д. Андреев