Конница

Кавалерийска инспекция

Формирана на 1 януари  1898 г.

Щаб в София

Инспектор на конницата: От свитата на Н.Ц.В. Генерал-майор Върбан Винаров
Началник на щаба: Подполковник Иван Колев
И.д. на Дивизионен интендант: Подполковник Юрдан Колев
Старши адютант: Майор Никола Кметов
И.д. Комендант на двореца: Майор Стефан Николов
Началник на ремонтните депа:----------------------------
Дивизионен ветеринарен лекар: Ветеринарен Майор Иван Малпев

Кавалерийска школа

Началник: Полковник Недялко Тодоров
Завеждащ учебната част и командването на ескадрона: Майор Борис Йовович
Инструктори по ездата: Майор Паун Бананов
Ротмистър Гаврил Анастасов
Ветеринарен лекар: Санитарен Поручик Петър Плакидов

 

Негово Императорско Величество Кайзер Вилхелм ІІ поздравява българската конница
Конници. Българска кавалерия - илюстрована картичка
Списание "Нашата конница". Корица
Българска кавалерия - архивна фотография