4-та Пионерна дружина

Формирана като 1-ва Пионерна дружина на  1 януари 1888 г. Преименувана на 4-та Пионерна дружина  на 1 януари  1904 г.

Към 4-та пехотна Преславска дивизия

Щаб в гр. Шумен

Командир на дружината: Подполковник Ангел Христов
Помощник: Майор Константин Кънчев
Адютант-Ковчежник: Поручик Илия Силвестров

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Стефан Цанев
Командир на 2-ра рота: Капитан Стоян Величков
Командир на Техническа рота: Капитан Стефан Хараланов
Медицински лекар: --------------------------------------------------

Балканската война 1912 - 1913 г.

На 9 и 10 октомври 1912 г.  4-та Пионерна дружина участва в боевете срещу турците при Карамза, Ески Полос и Петра.
На 16, 17, 18 и 19 октомври 1912 г. дружината участва в боевете на частите на 4-та пехотна Преславска дивизия  и в укрепването на позициите на полковете при Карагач и Чингора.
На 4 и 5 ноември 1912 г. участва в боевете  на Чаталджанската позиция и заедно с това укрепва позициите на полковете и изгражда телеграфни и телефонни съобщения в района на село Алкалан.
От 7 ноември 1912 г. до 3 май 1913 г. поправя пътищата и мостовете, установява телефонна и телеграфна връзка между щабовете на частите и укрепва позициите в участъка на полковете от 4-та пехотна Преславска дивизия.

Междусъюзническата война 1913 г.

От 19 юни до 8 юли 1913 г. в състава на 4-та пехотна Преславска дивизия, дружината поправя пътищата в района на Гюешево, поста Равна нива, село Долно село, село Бобошино, село Жеравино, поста Мала Църцория.
От 9 до 19 юли 1913 г. дружината работи по укрепване на позициите при връх Голям. Строи пътища от връх Синей за връх Църноок, от село Долно Тлъмино, Бистър, Бранковици и Балино.

Първата световна война 1915 – 1918 г.

Добруджански фронт

От 1 октомври 1915 г. до 30 август 1916 г. 4-та Пионерна дружина е в състава на 4-та пехотна Преславска дивизия, във войските прикриващи румънската граница. Дружината  укрепва позициите на пехотните полкове в близост до границата.
На 5 и 6 септември 1916 г. дружината участва в боевете за овладяването на Тутраканската крепост.
На 13 и 14 септември 1916 г.  участва в боевете при село Александрия – село Апатат.
На 18 и 19 септември 1916 г. дружината воюва при село Кокарджа и Кубадин.
От 20 септември до 11 октомври 1916 г. укрепва позициите на дивизията при село Борунджа и село Кьоселер.
На 18, 19, 20 и 21 октомври 1916 г. участва в атаката на Кубадинската позиция.
На 22 и 23 октомври 1916 г. дружината участва в преследавнето на румънците към Меджидие.
От 1 ноември до 15 декември 1916 г. дружината укрепва позициите на дивизията при село Балтажещи.
От 15 декември 1916 г. до 6 януари 1917 г. 4-та Пионерна дружина  участва във всички операции на дивизията за очистване на Добруджа от румънски, руски и сръбски войски.
От 5 януари 1917 г. до 6 май 1918 г. дружината укрепва позициите в Горен Дунав / Мачин – Исакча /.

Македонски фронт

От 15 май до 22 октомври  1918 г. 4-та Пионерна дружина е предислоцирана на Македонския фронт в участъка на 4-та пехотна Преславска дивизия в района на Завоя на Черна. Дружината укрепва позициите от Източна Черна до прохода Орле.

Укрепване телени мрежи - худ. М. Лютов
Понтонна дружина
На почивка
Настъплението на българските войски в Добруджа. Неприятелските окопи при кота 235
Добруджа. Кота 235. Началникът на дивизията наблюдава преследването на неприятеля
Мостът при Завоя на р. Черна - пощенска картичка. Худ. Николай Райнов
Български войници сред турски селяни в с. Кюрд-кьой, Чаталджа
Пред Кубадинските позиции
Откриване на телефонна станция
Понтонна рота в поход
Постройка на телеграфна линия. Худ. Г. Машев
Български железопътни войски, 1917 г. Снимката е от сайта "Изгубената България"