2-ра Пионерна дружина

Формирана на 1 януари  1904 г.

Към 2-ра пехотна Тракийска дивизия

Щаб в гр. Пещера

Командир на дружината: Подполковник Александър Атанасов
Помощник: Майор Георги Пиперов
Адютант-Ковчежник: Поручик Христо Николов

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Димитър Рашеев
Командир на 2-ра рота: Капитан Дабко Устагенчев
Командир на Техническа рота: Капитан Константин Боев
Медицински лекар: Санитарен Поручик Илия Георгиев

Балканската война 1912 - 1913 г.

2-ра Пионерна дружина участва в състава на 2-ра пехотна Тракийска дивизия в боевете
на 9-ти пехотен Пловдивски полк при дефилето при село Просечен и град Драма, както и в боевете на 40-ти пехотен Беломорски полк при село Бейвой и постовете Мандра и Беаз Кула, при овладяването на Кърджали, при Кюселер и Емерлер. Дружината осигурява също поправката на пътища и укрепване на позициите на частите на дивизията..

Междусъюзническата война 1913 г.

От 15 до 18 юли 1913 г. 1-ва рота на 2-ра Пионерна дружина участва в боевете срещу гърците при Добринище, Бабина глава, Банско и Пределските ханчета.
От 18 до 30 юни 1913 г. 2-ра рота на 2-ра Пионерна дружина участва в боевете на 9-ти пехотен Пловдивски, 12-ти пехотен Балкански и 27-ми пехотен Чепински полкове срещу Тимошката сръбска дивизия при Криволак, Щип и Драгоево.
Ротата укрепва позициите на 27-ми пехотен Чепински,49-ти пехотен и 11-пехотен Сливенски полкове на Бришница планина и върховете Чавка и Голак. Поправя пътя от село Требатовище до върха Беяз тепе. Укрепява върховете Понорица и Беяз Тепе. Построява полски фурни в Царево село от 1 до 19 юли 1913 г.

Първата световна война 1915 – 1918  г.

Македонски фронт

От 1 октомври до 30 ноември 1915 г. 2-ра Пионерна дружина в състава на 2-ра пехотна Тракийска дивизия поправя и строи пътища в Мехомийско, Банско, по Драголева и Гарван планина, при Пехчево, Берово и района на Струмица, води боеве при Орманли и Галиполи.
През 1916 г. укрепва позициите на дивизията и строи пътища в тила.
От 20 ноември 1916 г. до края на годината укрепва позициите на полковете от дивизията при река Черна и построява шест нови моста.
През 1917 г. укрепва позициите на десния бряг на река Черна, в участъка на 302 пехотна германска дивизия, както и в участък „Ройтерс” и строи пътища.
През 1918 г. продължава техническото ръководство и укрепване на позициите на частите от дивизията, като заедно с това строи телеграфни и телефонни съобщения в участъка на полковете.

Самарянка. Худ. Ст. Баджов
Завоя на река Черна. Български надгробен паметник - 2-ра Пионерна дружина
Поправка на Криволашкия мост от ІІ понтонна рота
Английски оръдия, взети от ІІ-ра пехотна Тракийска дивизия, в боевете при Орманли и Каяли
Откриване на телефонна станция
Главнокомандващият ген. Никола Жеков, Н. Ц. В. Престолнаследникът княз Борис, началникът на 2-ра армия ген. Тодоров при Щаба на ІІ-ра Тракийска дивизия
Понтонна дружина в поход през Страцинските височини
Понтонна дружина
Понтонна рота в поход
Теснолинейна железница
Укрепване телени мрежи - худ. М. Лютов