Планинска Артилерия

Планинска Артилерийска Бригада

Формиране  на  Планински артилерийски полк на  5 февруари 1899 г. Преименуван в Бригада на 1 януари 1904 г.

Щаб в София

Командир на Бригадата: Полковник Никола Бакърджиев
Старши Адютант: ------------------------------------------------


1-во Планинско Артилерийско отделение

Формирано на 1 януари 1896 г.

Щаб в гр. Берковица

Командир на  1-во Планинско Артилерийско отделение: Полковник Никола Карастоянов
Адютант-Ковчежник: Капитан Петър Ганчев

Батарейни командири:

Командир на 1-ва батарея : Майор Първан Първанов
Командир на 2-ра батарея: Майор Петър Димов
Командир на 3-та батарея: Майор Коста Кирков
Медицински  лекар: Санитарен Поручик Иван Игнатов


2-ро Планинско Артилерийско отделение

Формирано на 1 януари 1896 г.

Щаб в гр. Вратца /Враца/

Командир на  2-ро Планинско Артилерийско отделение: Полковник Михаил Карастоянов
Адютант-Ковчежник: Поручик Христо Христосков

Батарейни командири:

Командир на 1-ва батарея: Майор Иван Цветков
Командир на 2-ра батарея: Майор Борис Попов
Командир на 3-та батарея: Майор Димо Аврамов
Медицински  лекар: Санитарен Поручик Владимир Тризлинцев


3-то Планинско Артилерийско отделение

Формирано на 1 януари 1896 г.

Щаб в гр. Станимака /Асеновград/

Командир на 3-то Планинско Артилерийско отделение: Полковник Петър Георгиев
Адютант-Ковчежник: Поручик Киро Михайлов

Батарейни командири:

Командир на 1-ва батарея : Майор Жеко Стефанов
Командир на 2-ра батарея: Майор Христо Гайдаджиев
Командир на 3-та батарея: Майор Радослав Каменов
Медицински  лекар: Санитарен Поручик Драган Беров
 

На война. Скулптура Ив. Лазаров
Добруджа. Шосеен кантон като наблюдателен пункт на артилерията
Противоартилерийски заслон - худ. Никола Танев
Артилерийски парк. Худ. Ал. Мутафов