11-ти Артилерийски полк

На 9 септември 1915 г. с Указ № 7 на цар Фердинанд І е обявена обща мобилизация на всички въоръжени сили в царството.

Според мобилизационния план мирновременният 1-ви Артилерийски полк се развръща в два артилерийски полка – 1-ви Артилерийски полк и 11–ти Артилерийски полк. Формират се: Щаб на 5-та Артилерийска бригада, Щаб на 11-ти Скорострелен Артилерийски полк, Щаб на Артилерийско отделение, 6 скорострелни батареи, Щаб на нескорострелно  артилерийско отделение, 3 нескорострелни артилерийски отделения, 2 нестроеви взвода, 1 допълваща нескорострелна батарея, 1 паркова батарея от 4 скорострелни и 1 нескорострелен паркови взвода за дивизионния и нестрелен парк и 1 паркова батарея от 4 скорострелни и 1 нескорострелен взвода за армейския огнестрелен парк, 1–ви и 11 - 11 нескорострелни Артилерийски полкове и 5 нескорострелни полски артилерийски отделения.

Кадрите на новосформиращите се части се комплектоват от мирновременния състав на полка и от запасни офицери и войници и реквизирани коне.

 

На 16-ти септември 1915 г. полковете са окончателно комплектовани:

 

1-ви Артилерийски полк – 6 батареи с 24 оръдия, 25 офицери и лекари, 1 191 войници и 1 043 коня

11-ти Артилерийски полк – 6 батареи с 24 оръдия, 25 офицери и лекари, 1 263 войници и 1 114 коня.

 

Двата полка формират 5-та Артилерийска бригада

 

Командир на 5-та Артилерийска бригада – Полковник Владимир Вазов

Командир на 1-ви Артилерийски полк – Подполковник Чобанов

Командир на 11-ти Артилерийски полк – Подполковник Велчев

 

5-та Артилерийски бригада влиза в състава на 5-та пехотна Дунавска дивизия.

1-ви Артилерийски полк е придаден към 1-ва пехотна бригада от 5-та пехотна Дунавска дивизия.

11-ти Артилерийски полк е придаден към 2-ра пехотна бригада от 5-та пехотна Дунавска дивизия.

Район за дислоциране – 1-ви Артилерийски полк – Русе-Тутракан, Червена вода – Липник.

11-ти Артилерийски полк  - Бяла Слатина – Плевен.

 

Първа Световна война 1915 - 1918 г.

 

На 20-ти октомври 1915 г. 11-ти Артилерийски полк е предислоциран в района на Куманово в Щаба на Втора армия.

На 21 октомври 1915 г. 11-ти Артилерийски полк настъпва през Гиляни към Прищина.

От 22 октомври до 30 октомври 1915 г. полкът води бой в района на Ново село, Позиция 720, река Българска Морава. По същото време 2-ро Артилерийско отделение от полка се сражава за завладяването на град Феризович.

От 22 октомври до 15 ноември 1915 г. 5-та батарея от полка участва в боевете за освобождаването на Тетово,  Гостивар и Кичево при Рахче, Свиларе, Долно Еловци и Голямо Турчани.

От 1 до 17 ноември 1915 г. батареите на 11-ти Артилерийски полк участва в Косовската операция и в битката за Косово поле.

На 23 ноември 1915 г. 5-та батарея на 11-ти Артилерийски полк води боеве със сърбите по пътя село Песочан  - Лактине – Охрид.

На 24 ноември 1915 г. артилеристите се сражават при Височина 1217 и връх Копарница.

На 25 ноември 1915 г. 5-та батарея, заедно с дружините на 23-ти пехотен Шипченски полк преминава през Ботум и освобождава Охрид.

От 1 до 3 декември 1915 г. преследва сърбите  по направление Елбасан и прохода Бабия.

На 13 декември 1915 г.  5-та батарея напуска Струга и на 24 декември се присъединява към полка си в района на Негорци.

От 10 февруари 1916 г. до края на годината 11-ти Артилерийски полк, в състава на 2-ра бригада на 5-та пехотна Дунавска дивизия, с придадени 2 немски противовъздушни оръдия, се разполага в участък – Кота 157 – река Вардар, на левия бряг на реката.

11-ти Артилерийски полк води боеве за отразяване на атаките на  съглашенците на 21 август 1916 г. на височината Обла,  на 9 и 10 октомври 1916 г.  Мързенска височина, на 11 ноември 1916 г. при Кота 321 и Кота 341 и на 11 декември 1916 г. при Кота 341.

На 25 февруари 1917 г. 11-ти Артилерийски полк води боеве срещу французите в района Сеховската височина, селата Сехово и Шлоп.

На 17 март 1917 г. батареите на полка водят артилерийско сражение срещу французи и гърци в района на височините 186-21-341-280-341.

От 1 до 12 май 1917 г. и на 17 и 18 май 1917 г. батареи от 11-ти Артилерийски полк участват в боевете за височините Голяма и Мала Яребична, Босилкова Китка.

На 5 май 1917 г. 11-ти Артилерийски полк води бой за „Каменната кариера”.

На 11-ти май 1917 г. полкът се сражава при Кота 260.

На 14 май 1917 г. води бой при Височина 258.

От 1 май до 3 юни 1917 г. 11-ти Артилерийски полк води боеве за Височини 204 и 212.

На 29 и 30 август 1917 г. полкът води артилерийски бой с французите западно от Мала Яребична – „Боруна”, „Затворения окоп” и „Шлема”.

От 8 август 1917 г. до 10 декември 1917 г. 11-ти Артилерийски полк се сражава при Връх Острата чука, Височина Камъка, Коти 258 и 341.

През 1918 г. 11-ти Артилерийски полк води позиционни боеве в защита на височините Голяма и Мала Яребична.

През септември 1918 г. 11-ти Артилерийски полк се изтегля в състава на 2-ра пехотна бригада на 5-та пехотна Дунавска дивизия към старите предели на България по направление Гевгели-Удово, като води прикриващи ариегардни боеве.

В края на септември полкът е на позиция в района на Струмица и Радовиш, по старите граници на България.

След подписването на Солунското примирие, на 17 декември 1918 г. 11-ти Артилерийски полк е разформирован.

 

Имена на славата: Ново село, Позиция 720, река Българска Морава, Гиляни, Прищина, Феризович, Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид, Гевгели, Голяма и Мала Яребична, Босилкова Китка, Сеховска височина...

 

Любими командири: Полковник Владимир Вазов, подполковник Велчев, генерал-майор Никола Рибаров, полковник Радойков, полковник Тодоров, подпоручик Узунов, майор Балтаджиев, майор Иванов, подполковник Веселинов, капитан Палазов...

Албум Люлински випуск 1930 - 1933 година. Предоставен е от инж. Никола Станимиров, внук на ген. Никола Станимиров
Тетово. Худ. Н. Кожухаров
Боевете със сърбите. Худ. Н. Кожухаров
Тетово
Поправка на повреден мост на река Вардар
Железопътен мост на р. Вардар
На пътя за Кичево
Охрид. Молебен за възшествието на престола на Н.В.Царя
Български подофицер дава вода на ранен турски войник след битката при Одрин - архивна фотография
Обсадата на Одринската крепост - пощенска картичка с песента "Тъгите на Шукри паша"
Обсадата на Одрин
Артилерийски бивак. Худ. Ал. Мутафов
Мостът на река Черни дрин в Струга
Изоставен автомобил по шосе Феризович - Призрен. Архивна фотография.
Понтонен мост на река Вардар при гара Удово
Река Морава
Боят при Черни Дрин. Худ. Д. Гюдженов
Гостивар. Худ. Н. Кожухаров
Капитан Телемах Лазаров Илиев. Снимка д-р Георги Тренчев, Разлог
Капитан Телемах Лазаров Илиев. Снимката изпраща д-р Георги Тренчев, Разлог